EU natječaji

Cjelokupno projektno planiranje, pisanje projekta, izrada natječajne dokumentacije i popunjavanje prijave za natječaj zahtijeva izuzetno precizno i dobro vladanje znanjem europskih politika po djelatnostima, o metodama pripreme projekta, o propisanim procedurama i EU terminologiji.

Po raspisivanju natječaja naša pomoć obuhvaća:

  • detalje i razradu uvjeta raspisanog natječaja
  • pisanje projekta (ispunjavanje prijavnih obrazaca, izrada budžeta projekta, izrada logičke matrice…)
  • organiziranje i vođenje pripreme potrebne za dokumentiranje prijave na natječaj
  • izradu odgovarajućih studija: poslovni planovi, investicijski elaborati, izrada studije izvodljivosti i analize troškovi i korist (CBA)
  • pripremu i podnošenje prijave na natječaj.

Po dobivanju odluke o financiranju slijedi razdoblje provedbe projekta u kojoj je najzahtjevniji dio provođenje projekta, pisanje izvještaja i zahtjeva za nadoknadom sredstava te točnu dokumentaciju kojom se dokazuje isto. Ovaj dio zahtjeva veliki obim administrativnog posla, točnost, preciznost i stalnu komunikaciju s kontrolnim tijelima. U ovom segmentu pružamo kompletnu uslugu vođenja projekta u provedbi te zaključni zahtjev za nadoknadom sredstava.

Natječaji

Posljednje objavljeni EU natječaji

Program LIFE 2021.-2024. – popis prioritetnih tema

Na ovoj poveznici možete pronaći popis prioritetnih tema te vrste i primjere traženih projekata za LIFE Višegodišnji program rada 2021.-2024.  Za potprogram Priroda i bioraznolikost to su ciljevi postavljeni u…

Ugljično negativna održiva proizvodnja biogoriva

Carbon-negative sustainable biofuel production HORIZON-CL5-2021-D3-03-09 Otvoren: 02.09.2021. – 23.02.2022. Ukupna vrijednost poziva: 15 milijuna eura (Kako bi se osigurao uravnotežen portfelj, potpore će se dodijeliti prijavama ne samo po redoslijedu…

Integracija energetskog sektora: Integriranje i kombiniranje energetskih sustava prema troškovno optimiziranim i fleksibilnim sustavima

Energy Sector Integration: Integrating and combining energy systems to a cost-optimised and flexible energy system of systems HORIZON-CL5-2021-D3-02-05 Otvoren: 24.06.2021. – 05.01.2022. Ukupna vrijednost poziva: 15 milijuna eura Tip aktivnosti:…

Integracija CCUS-a u čvorišta i klastere, uključujući aktivnosti razmjene znanja

Integration of CCUS in hubs and clusters, including knowledge sharing activities HORIZON-CL5-2021-D3-02-12 Otvoren: 24.06.2021. – 05.01.2022. Ukupna vrijednost poziva: 2 milijuna eura Tip aktivnosti: Koordinacija i aktivnosti podrške (Aktivnosti koje…

Nove tehnologije za klimatski neutralnu Europu

Emerging technologies for a climate neutral Europe HORIZON-CL5-2021-D2-01-08 Otvoren: 24.06.2021. – 19.10.2021. Ukupna vrijednost poziva: 20 milijuna eura Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima je prvenstveno cilj uspostaviti…

Pucanje metana do korisnog vodika i ugljika

Methane cracking to usable hydrogen and carbon HORIZON-CL5-2021-D2-01-09 Otvoren: 24.06.2021. – 19.10.2021. Ukupna vrijednost poziva: 15 milijuna eura[1] Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima je prvenstveno cilj uspostaviti…

Nagrada za Natura 2000

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću…

Sljedeća generacija digitalne transformacije zrakoplova u dizajnu, proizvodnji, integraciji i održavanju

Next generation digital aircraft transformation in design, manufacturing, integration and maintenance HORIZON-CL5-2021-D5-01-06 Otvoren: 24.06.2021. – 14.09.2021. Ukupna vrijednost poziva: 14,5 milijun eura Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima…

Tehnologije smanjenja emisija stakleničkih plinova iz zračnog prometa sukladno postizanju klimatske neutralnosti do 2050.

Greenhouse gas aviation emissions reduction technologies towards climate neutrality by 2050 HORIZON-CL5-2021-D5-01-05 Otvoren: 24.06.2021. – 14.09.2021 Ukupna vrijednost poziva: 12,5 milijun eura Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima…

CSA identificira scenarije održivog uvođenja goriva u vodi (ZEWT partnerstvo)

CSA identifying waterborne sustainable fuel deployment scenarios (ZEWT Partnership) HORIZON-CL5-2021-D5-01-09 Otvoren: 24.06.2021. – 14.09.2021. Ukupna vrijednost poziva: 500 tisuća eura Tip aktivnosti: Koordinacija i aktivnosti podrške (Aktivnosti koje doprinose ciljevima…

Omogućavanje pune integracije gorivih ćelija vrlo velike snage u dizajn brodova korištenjem rješenja za kogeneraciju i kombinirani ciklus za veću učinkovitost s više goriva (ZEWT partnerstvo)

Enabling the full integration of very high power fuel cells in ship design using co-generation and combined cycle solutions for increased efficiency with multiple fuels (ZEWT Partnership) HORIZON-CL5-2021-D5-01-08 Otvoren: 24.06.2021….

Održivost i obrazovni aspekti tehnologije obnovljivih izvora energije i obnovljivih goriva

Sustainability and educational aspects for renewable energy and renewable fuel technologies HORIZON-CL5-2021-D3-02-02 Otvoren: 22.06.2021. – 05.01.2022. Ukupna vrijednost poziva: 10 milijun eura Tip aktivnosti: Aktivnosti koordinacije i potpore (Aktivnosti koje…

Plastični otpad kao kružna sirovina za industriju (Processes4Planet Partnership) (IA)

Plastic waste as a circular carbon feedstock for industry (Processes4Planet Partnership) (IA) HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-17 Otvoren: 22.06.2021. – 23.09.2021. Ukupna vrijednost poziva: 39 milijun eura Tip aktivnosti: Inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je…

Omogućavanje sigurnog i učinkovitog skladištenja amonijaka i vodikovih goriva na brodu te integracija njihovih velikih količina u brodove (ZEWT partnerstvo)

Enabling the safe and efficient on-board storage and integration within ships of large quantities of ammonia and hydrogen fuels (ZEWT Partnership) HORIZON-CL5-2021-D5-01-07 Otvoren: 24.06.2021. – 14.09.2021. Ukupna vrijednost poziva: 10…

Prilagođavanje procesa proizvodnje čelika kako bi se pripremila tranzicija spram klimatske neutralnosti (Clean Steel Partnership) (IA)

Adjustment of Steel process production to prepare for the transition towards climate neutrality (Clean Steel Partnership) (IA) HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-22 Otvoren: 22.06.2021. – 23.09.2021. Ukupna vrijednost poziva: 14 milijuna eura Tip aktivnosti:…

Napredni materijali za skladištenje vodika (RIA)

Advanced materials for hydrogen storage (RIA) HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-17 Otvoren: 22.06.2021. – 23.09.2021. Ukupna vrijednost poziva: 21 milijun eura Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima je prvenstveno cilj uspostaviti novo…

Izravno izbjegavanje ugljika u čeliku: električna energija i metalurgija na bazi vodika (Clean Steel Partnership) (IA)

Carbon Direct Avoidance in steel: Electricity and hydrogen-based metallurgy (Clean Steel Partnership) (IA) HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-18 Otvoren: 22.06.2021. – 23.09.2021. Ukupna vrijednost poziva: 28 milijuna eura Tip aktivnosti: Inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima…

EUCF – European City Facility

Željeli bismo Vas informirati o natječaju EUCF (European City Facility) objavljenom od strane EU u okviru programa Horizon. Ono što odmah moramo naglasiti je da će natječaj biti otvoren do 31….

1. European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

Status otvoren do 26.01.2021. Tema Ovaj poziv ima za cilj uspostavu transnacionalnih mreža stručnjaka, istraživača, eksperata i relevantnih organizacija civilnog društva specijaliziranih za demokraciju i građansko sudjelovanje širom Europi, koji…

Poziv za FET Innovation LaunchPad, potpora do 100.000 EUR po projektu

Status otvoren do 14.10.2020. Opis Kratke akcije usredotočene na neznanstvene aspekte i pretvaranju rezultata u ranoj fazi projekta koji je u tijeku ili nedavno završenog  projekta u okviru programa FP7 ili Obzor…