Put do ostvarenja vaših ideja nije pravocrtan. Zasigurno ste naišli na prepreke. Najveće su one financijske prirode. No, nisu nesavladive. Prepustite to nama! Slijedimo vaše potrebe u dolasku do cilja. Bit će nam osobit izazov i veselje biti vaš tim. Zajedno kreirajmo najbolje

Što je Tetida Power to X?

Tetida Power to X d.o.o. je konzultantska tvrtka specijalizirana za EU fondove, povećanje energetske učinkovitosti kroz ESCO modele financiranja, JPP modele kao i izravne domaće i strane investicije uz tehničke potpore. Osnovna djelatnost jest pisanje razvojnih projekata s naglaskom na zelenu infrastrukturu, energetsku učinkovitost, poduzetništvo i turizam. Naši profesionalci u konzaltingu imaju 22 godine iskustva projektnog vođenja, 17 godina iskustva  u apliciranju projekata za dobivanje bespovratnih sredstva iz EU fondova te 25 godina iskustva u modeliranju svih vrsta poslovnih procesa.

Tim stručnjaka svakom projektu pristupa individualno te svojim klijentima pruža informacije o europskim izvorima financiranja (Europski strukturni i investicijski fondovi, programi Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj, Horizon Europe i LIFE program) te mogućnostima dobivanja domaćih kredita (Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije). Tetida Power to X d.o.o. surađuje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, malim, srednjim i velikim poduzećima. Do sada smo prijavilo više projekata u suradnji s međunarodnim partnerima iz programa HORIZON  i Interreg programa (https://www.nahv.eu/)

Naše stručne usluge

  • apliciranje projekata za bespovratna sredstva iz europskih i domaćih izvora
  • smart city
  • uvođenje inovativnih poslovnih modela (klasteri, inkubatori)
  • izvođenje CBA (Cost Benefit Analysis)
  • izrada studija izvodljivosti, poslovnih planova i strateških dokumenata
  • međunarodno povezivanje i suradnja (Euroservis, Sinloc)
  • projektni menadžment
  • zelena infrastruktura
  • provođenje ELENA (European Local Energy Assistance), JPP (Javno – privatno partnerstvo) i ESCo (Energy Service Company) modela financiranja: programi povezani s podizanjem energetske učinkovitosti i distribucije obnovljive  energije u sektorima javnih i privatnih zgrada, ulične i prometne rasvjete, toplinske izolacije, integracije obnovljivih izvora energije u okoliš, uvođenja solarnih, toplinskih i bioenergetskih kolektora i mreža grijanja/hlađenja, povećanja energetski učinkovitog transporta i mobilnosti goriva te uvođenja pametnih ICT operativnih sustava
  • JASPERS

Tetida Power to X d.o.o. je Vaš stručnjak za EU fondove, ESCo  modele financiranja, JPP model financiranja, stručnjak za strana domaća ulaganja i jedinstven Start up vodikov ekosistem za Vaše poduzetničke inkubacije!

Urbani razvojni fond

Cilj programa: Financiranje novih dugoročnih investicija u mješovitu komercijalno-javnu infrastrukturu s ciljem poticanja održivog razvoja gradova i lokalnih zajednica. Korisnici: Namjena kredita: Ključna karakteristika Urbanog razvojnog fonda je njegova struktura…

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini

Za više informacija: anita@tetida.eu ili 095 3533 917 Nadležno tijelo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom gospodarstva…

EU poticaji za privatni sektor: što očekivati u narednim mjesecima?

Kraj poslovne i kalendarske godine vrijeme je za osvježavanje strateških planova poduzeća. S obzirom na okolnosti na tržištu, koje ukazuju na usporavanje gospodarstva, važno je znati što se od EU…

Objavjen Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama

Kontakt: anita@tetida.eu / 095 353 3917 Za razliku od dosadašnjih natječaja, Fond za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost ove će godine sufinancirati solarne elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon…

Prava ideja prvi je korak do uspjeha!

Na putu do ostvarenja Vaših ideja zasigurno ste naišli na prepreke. Najveće  su upravo one financijske prirode. Ipak, nisu nesavladive. Budimo tim! Bit će nam veselje i izazov oblikovati najbolje rješenje Vašeg uspjeha.