(ERC-2022-STG) (HORIZON-ERC-2022)

Trajanje natječaja: 23.09.2021.-13.01.2022.

Ukupan iznos raspoloživih sredstva: 749.000.000,00 eura

Maksimalna visina potpore: do 1 500 000 EUR na razdoblje od 5 godina

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava smanjen je pro rata temporis za projekte kraćeg trajanja. Moguće je zatražiti i dodatna sredstva za određene stavke.

Stopa financiranja: 100% izravnih troškova i 25% neizravnih troškova istraživanja

Svrha poziva: Početne stipendije ERC-a osmišljene su da podrže izvrsne Glavne Istraživače u fazi karijere u kojoj započinju vlastiti neovisni istraživački tim ili program. Glavni Istraživači moraju pokazati revolucionarnu prirodu, ambiciju i izvedivost svog znanstvenog prijedloga.

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljive prijavitelje čine istraživači s 2 do 7 godina istraživačkog iskustva od stjecanja doktorata, a koji svojim dosadašnjim znanstvenim radom dokazuju da su spremni preuzeti ulogu Glavnog Istraživača (podržat će se projekti koje provodi pojedinačni timovi na čelu s jednim Glavnim Istražiteljem).

Mogu se prijaviti osobe kojima je dodijeljen doktorat od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2019.

Glavni Istraživač je već morao pokazati potencijal za neovisnost istraživanja i dokaze o zrelosti, na primjer tako što je izradio barem jednu važnu publikaciju kao glavni autor ili bez sudjelovanja svog nadležnog doktora znanosti. Prijavitelji Glavni istraživači trebali bi također moći pokazati obećavajuću evidenciju ranih postignuća koja odgovaraju njihovom području istraživanja i stupnju karijere, uključujući značajne publikacije (kao glavni autor) u velikim međunarodnim recenziranim multidisciplinarnim znanstvenim časopisima ili u vodećim međunarodnim recenziranim časopisima iz svog područja. Također mogu pokazati evidenciju izlaganja na uvriježenim međunarodnim konferencijama, priznatih patenata, nagrada, itd.