Tehnička podrška planovima i strategijama tranzicije čiste energije u općinama i regijama

Otvoren: 17.05. – 16.11.2022.

Ukupna vrijednost poziva: 7 milijuna eura

Intenzitet potpore: do 95%

Komisija smatra da bi prijedlozi, kojima se od EU-a traži doprinos u iznosu do 1,5 milijuna eura, mogli omogućiti odgovarajuće rješavanje specifičnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

Područje/potpodručje: CET → Prijelaz na čistu energiju – Akcije koordinacije i podrške (CSA)

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.)

Prijedlog moraju podnijeti najmanje 3 prijavitelja iz 3 različite zemlje koje ispunjavaju uvjete.

Prihvatljivi troškovi:

A. Troškovi osoblja

A.1 Zaposlenici

A.2 Fizičke osobe pod izravnim ugovorom

A.3 Upućene osobe

A.4 Vlasnici malih i srednjih poduzeća i korisnici fizičkih osoba

A.5 Volonteri

B. Troškovi podugovaranja

C. Troškovi kupnje

C.1 Putni troškovi i troškovi dnevnica

C.2 Oprema

C.3 Ostala roba, radovi i usluge

E. Neizravni trošak (7% prihvatljivih izravnih troškova)

Očekivani učinak:

Prijedlozi bi trebali rezultirati pružanjem kapaciteta lokalnim i regionalnim vlastima za isporuku i provedbu planova i strategija za prijelaz na čistu energiju.

Prijedlozi bi trebali kvantificirati svoje utjecaje pomoću dolje navedenih pokazatelja, gdje je to relevantno, kao i drugih pokazatelja izvedbe specifičnih za projekt:

  • broj politika/planova/strategija uspostavljenih kroz aktivnost
  • broj kreatora politike/javnih službenika s poboljšanim kapacitetima/vještinama
  • broj institucionaliziranih suradnji/razmjena unutar i izvan javnih tijela, uključujući kolege, privatne dionike i/ili civilno društvo
  • broj angažiranih javnih i privatnih dionika
  • osigurana politička predanost i resursi
  • primarne uštede energije i proizvodnja obnovljive energije potaknute projektom (u GWh/godina) koje će se ostvariti planovima/strategijama prijelaza na čistu energiju razvijenim kroz akciju
  • ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)

Ti bi se utjecaji trebali pokazati tijekom projekta i unutar 5 godina nakon životnog vijeka projekta.

Tags: