Cilj programa: Financiranje novih dugoročnih investicija u mješovitu komercijalno-javnu infrastrukturu s ciljem poticanja održivog razvoja gradova i lokalnih zajednica.

Korisnici:

 • Jedinice lokalne i područne samouprave (općine, gradovi, županije)
 • Društva, ustanove, agencije i druge pravne osobe u vlasništvu ili većinskom vlasništvu JLP(R)S-a i/ili Republike Hrvatske

Namjena kredita:

 • Ulaganje u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Izgradnja višenamjenske, sportske, turističke, društveno-kulturne, poslovne i slične infrastrukture
 • Projekti zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Ključna karakteristika Urbanog razvojnog fonda je njegova struktura koja uključuje kombinaciju kredita i bespovratnih sredstava. Kapitalni rabat, odnosno otpis glavnice koji može iznositi do 50 posto ukupnog iznosa kredita, ostvaruje se po ispunjenju unaprijed definiranih kriterija održivosti, estetike i uključivosti.

Uvjeti:

 • Ulaganje mora biti u skladu s teritorijalnom strategijom ili drugim relevantnim strateškim dokumentom.
 • Ulaganje mora biti financijski održivo.
 • Ulaganje mora biti realizirano na teritoriju Republike Hrvatske.
 • Projekti ne smiju nanositi značajnu štetu okolišu.

Iznos kredita:

 • Minimalni iznos: 100.000 EUR
 • Maksimalni iznos: 10.000.000 EUR
 • Moguće je financirati do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a u nekim slučajevima i s PDV-om.

Valuta kredita: EUR

Kamata:

 • Dio kredita iz sredstava EFRR-a: 0,00% godišnje, fiksna
 • Dio kredita iz sredstava HBOR-a: 3,52% godišnje, fiksno (do 30. 6. 2024.)

Rok korištenja:

 • Do 24 mjeseca (u nekim slučajevima i dulji)

Rok otplate:

 • Do 15 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Način otplate:

 • U pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

Osiguranje:

 • Ovisno o vrsti korisnika i iznosu kredita