Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2021. – 2027.

Objava 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Opće informacije:

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji država jadransko-jonske regije. Sudjeluje ukupno 10 država.  Članice Europske unije: Hrvatska, Slovenija, Italija i Grčka i države nečlanice EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija te Srbija.
Financirat će se projekti u području inovacija, pametne specijalizacije, kružne ekonomije, klimatskih promjena, bioraznolikosti, održive mobilnosti, kao i boljeg upravljanja suradnjom.

Cilj poziva: ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera.  U tom smislu, za prijavitelje su otvorena sva 3 tematska prioriteta i većina specifičnih ciljeva

Ukupna sredstva: 65.000.000,00 EUR Interreg sredstava

Visina sufinanciranja: do 85%

Trajanje poziva: 4. travnja 2023. – 30. lipnja 2023.

O projektu:

 • Budžet do maksimalno 1,5 milijuna EUR
 • Trajanje do 36 mjeseci
 • Najmanje 6 financijskih partnera iz 6 različitih zemalja programskog područja
 • 3 partnera moraju biti iz EU dijela, a 3 iz IPA dijela programskog područja

Prihvatljivi partneri:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela ili udruženja takvih tijela
 • Javnopravna tijela ili udruženja takvih tijela
 • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države sudionice Programa IPA Adrion
 • Europske grupacije za teritorijalnu suradnju
 • Asimilirani partneri (odnosi se na specifične partnere iz Republike Italije)
 • Privatne organizacije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost

Vodeći partner može biti iz EU ili IPA dijela Programskog područja, a privatne organizacije ne mogu imati ulogu Vodećeg partnera.

Način podnošenja prjektnih prijedloga: na engleskom jeziku, elektronskim putem, pomoću on-line alata za praćenje Programa-JEMS

PRIORITET 1

Potpora pametnijoj jadranskoj i jonskoj regiji – 16.7 milijuna EUR

Specifični cilj (SO):

 • 1.1 Jačanje inovacijskih kapaciteta u jadransko-jonskoj regiji

PRIORITET 2

Podupiranje zelenije i klimatski otpornije jadranske i jonske regije – 42.3 milijuna EUR

Specifični ciljevi (SO):

 • 2.1. Povećanje otpornosti na klimatske promjene, prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem u jadransko-jonskoj regiji
 • 2.2. Potpora razvoju kružnog gospodarstva u jadransko-jonskoj regiji
 • 2.3. Potpora očuvanju i zaštiti okoliša u jadransko-jonskoj regiji
 • 2.4 Potpora održivoj multimodalnoj urbanoj mobilnosti u jadransko-jonskoj regiji

PRIORITET 3

Potpora ugljično neutralnoj i bolje povezanoj jadranskoj i jonskoj regiji – 6.7 milijuna EUR

Specifični cilj (SO):

3.1 – Jačanje ugljično neutralne pametne mobilnosti u jadransko-jonskoj regiji