Pomoć u razvoju projekta za ulaganja u održivu energiju

Otvoren: 17.05. – 16.11.2022.

Ukupna vrijednost poziva: Opseg A: 6 milijuna eura; Opseg B: 2 milijuna eura

Intenzitet potpore: do 95%

Područje/potpodručje: CET → Prijelaz na čistu energiju – Akcije koordinacije i podrške (CSA)

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.)

Prihvatljivi troškovi:

A. Troškovi osoblja

A.1 Zaposlenici

A.2 Fizičke osobe pod izravnim ugovorom

A.3 Upućene osobe

A.4 Vlasnici malih i srednjih poduzeća i korisnici fizičkih osoba

A.5 Volonteri

B. Troškovi podugovaranja

C. Troškovi kupnje

C.1 Putni troškovi i troškovi dnevnica

C.2 Oprema

C.3 Ostala roba, radovi i usluge

E. Neizravni trošak (7% prihvatljivih izravnih troškova)

Očekivani učinak:

Opseg A:

Prijedlozi bi trebali rezultirati pokretanjem programa ulaganja u energetsku učinkovitost i/ili obnovljive izvore energije, kao i isporukom skalabilnih financijskih rješenja za investicijske projekte održive energije s posebnim naglaskom na sredstva privatnog sektora, te stoga osigurati značajan učinak financijske poluge.

Svaki milijun eura potpore EU trebao bi potaknuti najmanje 15 milijuna eura ulaganja u održivu energiju u obliku rada ili potpisanih ugovora o ulaganju. U slučaju da se projekti odnose isključivo na ulaganja u stambene zgrade, pokrenuta ulaganja trebala bi iznositi najmanje 10 milijuna eura za svaki milijun eura potpore EU.

Prijedlozi bi trebali kvantificirati svoje utjecaje pomoću dolje navedenih pokazatelja, gdje je to relevantno, kao i drugih pokazatelja izvedbe specifičnih za projekt:

 • ulaganja u održivu energiju potaknuta projektom (kumulativno, u milijunima eura ulaganja)
 • primarne uštede energije/proizvodnje obnovljive energije potaknute projektom (u GWh/godina)
 • smanjenje emisija stakleničkih plinova izazvanih projektom (u t CO2eq/god.)
 • povećane vještine i kapacitet u projektnim agregatorima za pružanje daljnjih ulaganja u održivu energiju (na primjer, broj osoblja s povećanim vještinama, broj organizacija koje su povećale kapacitet za isporuku investicija i/ili organizacijske strukture koje su uspostavljene)
 • radna mjesta stvorena kroz ulaganja u održivu energiju
 • gdje je relevantno, poboljšani zdravstveni pokazatelji kao što je poboljšana kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru ili tjelesna aktivnost.

Učinci prijedloga trebaju se pokazati tijekom projekta i unutar 5 godina nakon trajanja projekta.

Opseg B:

Prijedlozi bi trebali pružiti zajednicu praktičara one-stop-shop-a za javnu imovinu, čime se poboljšavaju prakse postojećih sveobuhvatnih centara, izgrađuju kapaciteti javnih tijela velikih razmjera za osmišljavanje i provedbu sustava na jednom mjestu i podržava evolucija pravnih, političkih i financijskih okvira kako bi se omogućilo uvođenje one-stop-shop-a.

Prijedlozi bi trebali kvantificirati svoje utjecaje pomoću dolje navedenih pokazatelja, gdje je to relevantno, kao i drugih pokazatelja izvedbe specifičnih za projekt:

 • broj dionika koji su aktivno uključeni u zajednicu (podijeljeno po kategorijama, npr. one-stop shopovi, javna tijela, konzultanti, udruge arhitekata, federacije građevinskog sektora, financijske institucije, itd.)
 • broj planiranih kolektivnih rezultata (podijeljeno po temama i prirodi)
 • broj i priroda planiranih doprinosa zakonodavnim i regulatornim procesima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini
 • broj uspostavljenih nacionalnih programa izgradnje kapaciteta
 • broj javnih tijela s povećanim kapacitetom za pružanje usluga na jednom mjestu
 • ulaganja u održivu energiju pokrenutu projektom (kumulativno, u milijunima eura)
 • primarne uštede energije potaknute projektom (u GWh/godina)
 • proizvodnja obnovljive energije potaknuta projektom (u GWh/godina).

Učinci prijedloga trebaju se pokazati tijekom projekta i unutar 5 godina nakon trajanja projekta.

Tags: