Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Programom LIFE Europska unija želi doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata koji će doprinijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo koje učinkovito iskorištava resurse kao i financiranjem projekata zaustavljanja i smanjenja gubitka bioraznolikosti te borbe protiv narušavanja ekosustava.

U novom programskom razdoblju Program LIFE podijeljen je u dva područja – Okoliš i Djelovanje u području klime, svaki s dva potprograma:


  1. Područje Okoliša:

     ·   potprogram „Priroda i bioraznolikost“

     ·   potprogram „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života“


  2. Područje Djelovanje u području klime:

     ·   potprogram „Ublažavanje i prilagodba klimatskih promjena“

     ·   potprogram „Prijelaz na čistu energiju“

Za provedbu Programa LIFE za razdoblje od 2021.-2027. predviđeno je 5 432 000 000 EUR.

Stopa sufinanciranja kroz program LIFE je do 60% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do visine 75% za prioritetne vrste iz potprograma Priroda i biološka raznolikost.

Prihvatljivi prijavitelji: Svaka pravna osoba registrirana na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije.

Prihvatljivi troškovi:

   A. Troškovi osoblja

     A.1 Zaposlenici

     A.2 Fizičke osobe pod izravnim ugovorom

     A.3 Upućene osobe

     A.4 Vlasnici malih i srednjih poduzeća i korisnici fizičkih osoba

     A.5 Volonteri

   B. Troškovi podugovaranja

   C. Troškovi kupnje

     C.1 Putni troškovi i troškovi dnevnica

     C.2 Oprema

     C.3 Ostala roba, radovi i usluge

   E. Neizravni trošak (7% prihvatljivih izravnih troškova (kategorije A-D, osim troškova volontera i izuzetih posebnih kategorija troškova (kupnja zemljišta)

Trenutno je otvoreno 33 natječaja u ovom programu.