Inovativne sheme financiranja za ulaganja u održivu energiju

Otvoren: 17.05. – 16.11.2022.

Ukupna vrijednost poziva: 4 milijuna eura

Intenzitet potpore: do 95%

Komisija smatra da bi prijedlozi, kojima se od EU-a traži doprinos u iznosu do 1,5 milijuna eura, mogli omogućiti odgovarajuće rješavanje specifičnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

Područje/potpodručje: CET → Prijelaz na čistu energiju – Akcije koordinacije i podrške (CSA)

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.)

Prijedlog moraju podnijeti najmanje 3 prijavitelja iz 3 različite zemlje koje ispunjavaju uvjete.

Prihvatljivi troškovi:

A. Troškovi osoblja

A.1 Zaposlenici

A.2 Fizičke osobe pod izravnim ugovorom

A.3 Upućene osobe

A.4 Vlasnici malih i srednjih poduzeća i korisnici fizičkih osoba

A.5 Volonteri

B. Troškovi podugovaranja

C. Troškovi kupnje

C.1 Putni troškovi i troškovi dnevnica

C.2 Oprema

C.3 Ostala roba, radovi i usluge

E. Neizravni trošak (7% prihvatljivih izravnih troškova)

Očekivani učinak:

Prijedlozi bi trebali:

  • isporučiti primjereno prilagođene inovativne sheme financiranja koje su operativne i spremne za financiranje održive energije, a posebno ulaganja u energetsku učinkovitost
  • doprinijeti širokoj provedbi relevantne politike i zakonodavstva EU-a o održivom financiranju, a posebno povezane taksonomije EU-a, te postizanju temeljnih ciljeva.

Prijedlozi bi trebali kvantificirati svoje učinke koristeći dolje navedene pokazatelje, gdje je to relevantno, kao i druge pokazatelje izvedbe specifične za projekt:

  • ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)
  • primarne uštede energije potaknute projektom (u GWh/godina)
  • proizvodnja obnovljive energije potaknuta projektom (u GWh/godina)
  • smanjenje emisije stakleničkih plinova (u tCO2-eq/god.).

Učinci prijedloga trebaju se pokazati tijekom projekta i unutar 5 godina nakon trajanja projekta.

Tags: