Energy

ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Energetska učinkovitost označava smanjenu količinu energenata potrebnih za obavljanje određene funkcije ili posla te je najdjelotvorniji način postizanja ciljeva održivog razvoja, obzirom da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš. „Čista energija za sve Europljane” – novi cilj smanjenja potrošnje energije za najmanje 32,5 % do 2030. godine.

Neobnovljivi izvori energije su fosilna i nuklearna goriva, čija su nalazišta i zalihe ograničene te zagađuju okoliš. Za razliku od njih, obnovljivi izvori energije su neiscrpni, neprestano se obnavljaju u prirodi te ne zagađuju okoliš, čime se sprječavaju klimatske promjene. Obnovljivi izvori energije jesu: sunčeva energija, kinetička energija, energija vode, geotermalna energija, energija iz biomase, energija plime i oseke i morskih valova te toplinska energija mora.

 

SOLARNE ELEKTRANE PREDSTAVLJAJU VODEĆI I NAJJEFTINIJI IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE U SVIJETU.