Otvoren: 31.03. – 20.09.2022.

Tip aktivnosti: inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Vrijednost natječaja: 121 milijuna eura (ukupna vrijednost 15 natječaja iz poziva)

TRL: očekuje se da će aktivnosti započeti na TRL 5 i postići TRL 7 do kraja projekta

Očekivani ishod:

“Strategija za iskorištavanje potencijala obnovljive energije na moru za klimatski neutralnu budućnost” (“Strategy to Harness the Potential of Offshore Renewable Energy for a Climate Neutral Future”) Europske komisije očekuje da će projekti obnovljive energije postati sve važniji u većini morskih bazena u Europi, uključujući inovativne projekte kao što je proizvodnja vodika na moru. Vodik se može proizvoditi na moru postizanjem povezanosti između vjetroturbina i elektrolizera različitim pristupima. To uključuje naknadnu ugradnju elektrolizera na postojeću naftnu i plinsku platformu, izgradnju čvorišta za proizvodnju obnovljivog vodika na otoku koji je napravio čovjek, izgradnju nove platforme u blizini vjetroelektrane ili integraciju elektrolizera i vjetroturbine u jedan sklop na moru. Električna energija se može opskrbljivati ​​putem privatne žice, mrežne veze ili izvan mreže. Štoviše, vodik proizveden na moru može se izvoziti putem postojećih prenamijenjenih ili novih cjevovoda (plinski miješani ili čisti vodik) ili namjenskim brodovima; a platforma se može koristiti za balansiranje mreže i za punjenje brodova na moru.

Ova tema zahtijeva demonstraciju vodećeg projekta na razini više MW, >5MW, izvedivosti proizvodnje vodika iz obnovljivih izvora na moru. To se može postići ponovnim korištenjem postojeće infrastrukture za električnu energiju/naftu/plin na moru ili korištenjem nove infrastrukture za izvoz energije u obliku vodika, a ne električne energije i na taj način poduprijeti veću integraciju obnovljivih izvora energije u energetski sustav. Očekuje se da će rad elektrolizera pomno pratiti profil proizvodnje energije vjetra. Ovo će biti jedna od prvih svjetskih demonstracija integracije multi-MW sustava na moru za proizvodnju i izvoz/upotrebu vodika iz obnovljivih izvora.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim ishodima:

  • Postizanje koraka promjene u pogledu iskustva s dodatnim sigurnosnim aspektima proizvodnje vodika na moru i izvoza/uporabe, uklanjanje rizika budućih projekata i ulaganja;
  • Određivanje dugoročne učinkovitosti offshore elektrolizera u smislu integracijskih sposobnosti, učinkovitosti, balansiranja sustava, degradacije performansi, upravljanja korozijom i operativnih troškova;
  • Procjena i demonstracija operativnih, inspekcijskih i održavanje zahtjeva procesa elektrolize na moru;
  • Nadogradnja na postojeće iskustvo i istraživanje prikladnih morskih obnovljivih vodikovih infrastruktura i proširenje ovog znanja;
  • Omogućavanje daljnjeg uvođenja proizvodnje i izvoza/uporabe vodika iz obnovljivih izvora na moru;
  • Djelovanje kao odskočna daska za namjensku elektrolizu na moru u kombinaciji s vjetroelektranama, prijenos obnovljive energije kao obnovljivog vodika ili korištenje obnovljivog vodika na moru;
  • Osigurati relevantno iskustvo za naknadnu ugradnju postojeće infrastrukture za električnu energiju/naftu/plin, demonstrirajući njihovu izvedivost i dugoročnu konkurentnost troškova.

Prijedlozi bi trebali imati za cilj poboljšati razumijevanje tehničkih, ekonomskih, regulatornih i operativnih prednosti i prepreka proizvodnje i izvoza obnovljivog vodika na moru uz izravnu vezu s vjetroelektranama na moru.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim ciljevima Čisti vodik JU SRIA:

  • AEL, Potrošnja električne energije pri nominalnom kapacitetu ( kWh/kg) 49, Degradacija (%/1,000 h) 0,11, Vrijeme rampe vrućeg praznog hoda (s) 30, Vrijeme rampe hladnog starta (s) 900;
  • PEMEL, Potrošnja električne energije pri nazivnom kapacitetu ( kWh/kg) 52, Degradacija (%/1,000 h) 0,15, Vrijeme rampe vrućeg praznog hoda (s) 1, Vrijeme rampe hladnog starta (s) 10.

Prihvatljiv prijavitelj:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine. Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Najmanje jedan partner u konzorciju mora biti član ili Hydrogen Europe ili Hydrogen Europe Research.

Maksimalna stopa sufinanciranja: do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Tags: