Provedba EU projekta

Jeste li osmislili i prijavili kvalitetan projekt te ste osigurali sredstva EU za svoju ideju?

Sljedeći korak je provedba projekta. Provedba projekta je onaj teži dio koji je pun izazova i prilikom kojega se korisnik bespovratnih sredstava mora pridržavati određenih pravila.

Nudimo Vam sljedeće usluge provedbe projekta:

 • Cjelokupno vođenje Projekta
 • Razvoj i praćenje provedbe Projekta
 • Upravljanje rizicima
 • Savjetovanje prilikom provođenja postupaka NOJN (neobveznici) nabave u sklopu Projekta
 • Upravljanje provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Informiranje i vidljivost
 • Osiguravanje pravovremene i proceduralno ispravne provedbe projekta uz osiguravanje poštivanja odredbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
 • Financijsko upravljanje i planiranje novčanog tijeka Projekta
 • Administrativno vođenje Projektne dokumentacije, vođenje ukupne projektne dokumentacije i podrška pri osiguravanju revizorskog traga
 • Priprema projektnih izvješća, zahtjeva za nadoknadu sredstava, komunikacija s nadležnim tijelom, izrada zahtjeva za izmjene i dopune ugovora prema potrebi i slično
 • Savjetovanje kod provedbe obveza vezanih uz informiranje i vidljivost,
 • Komunikacija s upravljačkim i posredničkim tijelima te, prema potrebi, s drugim relevantnim tijelima