Javno razumijevanje vodika i tehnologija gorivnih ćelija

Otvoren: 31.03. – 20.09.2022.

Tip aktivnosti: aktivnosti koordinacije i potpore

Vrijednost natječaja: 121 milijuna eura (ukupna vrijednost 15 natječaja iz poziva)

Očekivani ishod:

Razumijevanje i prihvaćanje javnosti i potrošača igrat će ključnu ulogu u uspješnom budućem usvajanju aplikacija vodika i gorivnih ćelija (FCH), kako u stambenom tako i u prometnom sektoru. Kako se tržišta za FCH tehnologije razvijaju, građani mogu na različite načine reagirati na politiku vodika i infrastrukturu u svojim zemljama, regijama i gradovima, a potrošači i krajnji korisnici će odlučiti odgovaraju li aplikacije gorivnih ćelija njihovim okolnostima. Prijelaz na vodik stoga ne predstavlja samo tehnološke izazove; također zahtijeva bolje razumijevanje i odgovor na sveobuhvatna pitanja povezana s razumijevanjem i prihvaćanjem građana i potrošača, kao i šira ekološka, ​​društveno-kulturna i politička pitanja.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti nekim od sljedećih ishoda:

  • Razumijevanje percepcije i reakcija javnosti na tehnologije vodika i gorivnih ćelija;
  • Identifikacija glavnih odrednica na individualnoj razini javnog razumijevanja i prihvaćanja FCH tehnologija;
  • Povećanje uključenosti građana u provedbu rješenja koja doprinose prelasku na vodik i gorive ćelije;
  • Razumijevanje načina utjecaja na javno mnijenje analizom trenutnog prikaza FCH tehnologija u emisijama, novinama i društvenim medijima, te na temelju toga razvijanje strategije javnog informiranja;
  • Procjena posebne uloge socio-ekonomskih i ekoloških utjecaja GCH tehnologija u javnom prihvaćanju GCH tehnologija i informiranom donošenju odluka.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim ciljevima Clean Hydrogen JU SRIA: (posebno za međusektorska pitanja – Područje: Obrazovanje i svijest javnosti):

  • podići svijest i povjerenje javnosti prema vodikovim tehnologijama i njihovim prednostima, kroz davanje smjernica/dobre prakse i različite aktivnosti angažmana kao što su opće javne konferencije i radionice, brošure, javni izložbeni prostori, npr. muzejski prikazi; obraćanje i obavještavanje lokalnih vlasti, certifikacijskih tijela, hitnih službi itd.

Prihvatljiv prijavitelj:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Najmanje jedan partner u konzorciju mora biti član ili Hydrogen Europe ili Hydrogen Europe Research.

Maksimalna stopa sufinanciranja: do 100%

Tags: