LIFE Prijelaz na čistu energiju: Europska udruga gradova

Rok za prijavu: 3. ožujka 2022.

Vrijednost natječaja: 16 000 000 EUR

Stopa sufinanciranja: do 95 %.

Podržat će se projekti za sljedeće aktivnosti:

U tom kontekstu, očekuje se da će prijedlozi za “Europsku udrugu gradova” u okviru LIFE-a ponuditi financijsku potporu i usluge gradovima i općinama ili njihovim udrugama:

 • Europska udruga gradova trebala bi ponuditi financijsku potporu europskim gradovima i općinama za razvoj investicijskih koncepata za ulaganja u održivu energiju, s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost. Ove koncepte treba razviti unutar ograničenog vremenskog razdoblja i obuhvatiti, između ostalog: jasnu identifikaciju potencijalnog plana projekta, pravnu analizu, analizu upravljanja, opis načina na koji će se ulaganja financirati i dizajn procesa za lansiranje investicije. U ovom kontekstu:
 • Očekuje se da će prijedlozi predvidjeti financijsku potporu trećim stranama, u obliku bespovratnih sredstava uključujući “jednokratne isplate” (“shema financijske potpore”), a oko 70-75% proračuna treba izravno koristiti gradovima, općinama ili njihovim udrugama u tom kontekstu.
 • U skladu s općim uvjetima poziva o financijskoj potpori trećim stranama, podnositelji zahtjeva također trebaju jasno navesti zašto je potrebna financijska potpora trećim stranama i kako će se njome upravljati te navesti popis različitih vrsta aktivnosti za koje treća strana može dobiti financijsku potporu. Proces i kriteriji za dodjelu financijske potpore trećim stranama moraju biti u skladu sa standardima EU-a u pogledu transparentnosti, jednakog tretmana, sukoba interesa i povjerljivosti. Prijedlog također mora jasno opisati rezultate koji se žele postići.
 • Predlagatelji bi trebali pokazati sposobnost za vođenje sheme financijske potpore u velikim razmjerima u skladu sa standardima potprograma “Prijelaz na čistu energiju” i da su sposobni odabrati najisplativije i najprikladnije aplikacije uzimajući u obzir, između ostalog, razmjer potencijalnog ulaganja i uštede energije, kao i broj stanovnika obuhvaćenih u specifičnom ciljanom kontekstu.
 • Europska udruga gradova trebala bi dodatno ponuditi usluge na nacionalnoj/regionalnoj razini za podršku gradovima i općinama u procesu primjene, razvoja koncepta ulaganja i provedbe ulaganja.
 • Europska udruga gradova trebala bi nadalje predvidjeti odgovarajuće mjere replikacije i razmjene najboljih praksi među gradovima i općinama, posebno s ciljem omogućavanja preuzimanja i učinkovite operacionalizacije temeljnih pristupa svoje sheme na nacionalnoj/regionalnoj razini.
 • U tom kontekstu, Europski udruga gradova trebala bi uspostaviti odgovarajući okvir za sveobuhvatno praćenje, analizu i kapitalizaciju rezultata, posebice faktora poluge postignutog financijskom potporom EUCF-a s obzirom na predviđene koncepte ulaganja i povezane izvore financiranja.

Kako bi se kvalificirali za potporu putem Europske udruge gradova, gradovi i općine ili njihove udruge trebale bi, između ostalog, pružiti dokaz o političkoj predanosti, razjasniti postojeće procese planiranja i resurse, pokazati ambiciozan opseg potencijalnih ulaganja i razinu uštede energije u specifičan kontekst usmjeren na temelju politički odobrenih SECAP-ova ili planova sličnih ambicija, opisati ciljane investicijske sektore, vrstu predviđenih financijskih rješenja i upravljanje za razvoj koncepta ulaganja, predvidjeti uvjerljiv plan o angažmanu ključnih dionika u relevantnim (tehničkim i financijskim) segmentima, uključujući građane, kao i plan za dugoročnu izgradnju kapaciteta unutar javne uprave, te se obvezati na praćenje provedbe ulaganja tijekom 2 godine.

Očekivani utjecaj:

 • povećano, jasno demonstrirano i dokumentirano, korištenje (privatnih) financiranja u održivu energiju i posebno, ulaganja u energetsku učinkovitost od strane javnih tijela
 • broj isporučenih investicijskih koncepata i broj investicijskih koncepata transformiranih u ambiciozna materijalna ulaganja kao rezultat aktivnosti
 • ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)
 • primarne uštede energije/proizvodnja obnovljive energije potaknuta projektom (GWh/godina)
 • broj osoblja javnih tijela s povećanim kapacitetom za razvoj održivih energetskih projekata u koje se može uložiti, a posebno projekata energetske učinkovitosti
 • preuzimanje od strane potencijalnih replikatora na nacionalnoj/regionalnoj razini
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova (u tCO2-eq/god.)
Tags: