Integracija MW elektrolizera u industrijske primjene

Otvoren: 31.03. – 20.09.2022.

Tip aktivnosti: inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Vrijednost natječaja: 121 milijuna eura (ukupna vrijednost 15 natječaja iz poziva)

TRL: očekuje se da će aktivnosti započeti na TRL 6 i postići TRL 8 do kraja projekta

Očekivani ishod:

Očekuje se da će ovaj projekt utrti put za daljnju integraciju elektrolizerskih sustava velikih razmjera u industrijske primjene u okviru potpuno komercijalnih operacija. Projekt bi trebao pokazati u operativnom industrijskom okruženju poboljšanu tehnologiju elektrolize u mjerilu >25MW, konfiguriranu da pruži potrebnu pouzdanost opskrbe uz najnižu moguću cijenu rasutog obnovljivog vodika za jednog ili više korisnika vodika. To će dokazati integraciju najsuvremenijih elektrolizera s više MW u industrijske primjene, pokazujući smanjene troškove i za CAPEX i OPEX, povećanu operativnu pouzdanost, poboljšanu integraciju unutar postrojenja za industrijski proces i s pripadajućom elektranom na obnovljive izvore energije/kupovinom energije sporazum (PPA) (prema regulatornim zahtjevima) kako bi se osigurala visoka pouzdanost. SRIA KPI-jevi za 2024. za relevantnu tehnologiju trebaju biti ispunjeni.

Štoviše, projekt će se pokazati važnim dodatnim tehnološkim napretkom u usporedbi s projektom Djewels, kao i s tri projekta koja su odabrana u kontekstu poziva za Green Deal za elektrolizere od 100 MW u okviru Horizonta 2020.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti, ali nisu ograničeni na sljedeće očekivane rezultate:

 • Naglasiti aspekte inovacije koji pokazuju kako tehnologija elektrolizera nadilazi trenutno stanje tehnike, istovremeno osiguravajući ponovljivost i širok komercijalni učinak nakon provedbe projekta;
 • Demonstrirati pouzdan rad elektrolize velikih razmjera i korištenje proizvedenog vodika u primjeni valorizirajući obnovljivi karakter proizvedenog vodika prema zahtjevima krajnjeg korisnika;
 • Steći operativno iskustvo, uključujući sigurnosni i regulatorni okvir, ugovornih i hardverskih aranžmana potrebnih za distribuciju i opskrbu vodikom u specifičnom industrijskom okruženju;
 • Izvršiti tehno-ekonomsku analizu performansi ovih sustava prikazujući poslovni slučaj predloženog rješenja;
 • Tehnički procijeniti rad elektrolizera u industrijskom okruženju u pogledu ugovornih i hardverskih aranžmana i predložiti najbolje prakse;
 • Ocijeniti ekološki učinak životnog ciklusa sustava (uključujući korištenje vode) u skladu s primjenjivom regulativom, definirajući obnovljivi vodik s pozornošću na intenzitet CO2 proizvedenog vodika, što bi trebalo uključivati ​​razumijevanje utjecaja CO2 otiska na adresiranom dijelu vodika – korisnička tržišta;
 • Identificirati vrijednost i veličinu tržišta kojima se bavi i mogućnost neizravnog utjecaja na dodatna relevantna tržišta;
 • Procijeniti zakonodavne i RCS implikacije ovih sustava i sve probleme identificirane u dobivanju suglasnosti za rad sustava;
 • Dati preporuke za kreatore politike i regulatore o mjerama koje pomažu maksimiziranju vrijednosti obnovljive energije i stimuliranju tržišta za obnovljive-elektrolizerske sustave.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim ciljevima JU-a koji se odražavaju u SRIA:

 • AEL, Potrošnja električne energije pri nazivnom kapacitetu (kWh/kg) 49, Kapitalni trošak €/(kg/d) 1000, O&M troškovi €/(kg/d)/god 43, Degradacija (%/1000 h) 0,11, Gustoća struje ( A/cm2) 0,7, Upotreba kritičnih sirovina kao katalizatora (mg/W) 0,3;
 • PEMEL, Potrošnja električne energije pri nazivnom kapacitetu (kWh/kg) 52, Kapitalni trošak €/(kg/d) 1550, O&M troškovi €/(kg/d)/god 30, Degradacija (%/1000h) 0,15, Gustoća struje ( A/cm2) 2,4, Korištenje kritičnih sirovina kao katalizatora (mg/W) 1,25.

Prihvatljiv prijavitelj:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Najmanje jedan partner u konzorciju mora biti član ili Hydrogen Europe ili Hydrogen Europe Research.

Maksimalna stopa sufinanciranja: do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Tags: