Više od 31 milijun kuna iz Europskog socijalnog fonda za promociju cjeloživotnog učenja te povećanje kvalitete visokog obrazovanja

Više od 31 milijun kuna iz Europskog socijalnog fonda za promociju cjeloživotnog učenja te povećanje kvalitete visokog obrazovanja

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dana 27. prosinca 2016. godine održana je svečanost potpisivanja ugovora u okviru izravne dodjele bespovratnih sredstava za dva projekta pod nazivom „Promocija cjeloživotnog učenja“  i „Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja“ iz  Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Riječ je o projektima čiji su nositelji Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Projekt Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, pod nazivom „Promocija cjeloživotnog učenja“, iznosa više od 11,5 milijuna kuna  provodit će se s ciljem promocije važnosti te različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u Republici Hrvatskoj kao i jačanja kapaciteta svih dionika uključenih sustav obrazovanja odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Nadalje, projekt Agencije za znanost i visoko obrazovanje pod nazivom „Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja“ iznosa 20,4 milijuna kuna,  provodit će se s ciljem unapređenja sustava vanjskog osiguravanja kvalitete i internih procesa Agencije kao i unapređenja sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete hrvatskih visokih učilišta.

Kvaliteta visokog obrazovanja ključna je za zadržavanje mladih u Hrvatskoj, ali i za privlačenje studentica i studenata iz drugih zemalja Europske unije na naša visoka učilišta. Promicanje programa cjeloživotnog učenja, s druge strane, pomoći će osobama različite životne dobi u osvještavanju o važnosti cjeloživotnog učenja za stjecanje znanja i vještina neophodnih za snalaženje u suvremenom svijetu.

„Iako smo za sljedeću godinu osigurali povećanje proračuna za obrazovanje i znanost, mogućnost korištenja sredstava fondova i programa Europske unije predstavlja značajno rasterećenje državne blagajne uz istodobno očuvanje ili čak unapređenje, sadašnje razine financiranja aktivnosti na području znanosti i obrazovanja“ istaknuo je ministar Barišić.

Ugovore su potpisali prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje i g. Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Mario Vučić i Martina Hundrić, pomoćnici ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Svečanosti potpisivanja nazočili su ministar rada i mirovinskog sustava dr. sc. Tomislav Ćorić, državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, sektorskih agencija te ostali predstavnici stručne javnosti.