Pomoć za ranjive skupine u turizmu i ugostiteljstvu

Uskoro se očekuje otvaranje javnog poziva koji bi omogućio projekte kojima bi se ranjivim skupinama olakšao pristup tržištu rada u sektorima turizma i ugostiteljstva.

Opći cilj je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi su:
– poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora,odnosno predavača i mentora;
– stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu;
– stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti i slično) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su:
· aktivnosti povezivanja ključnih dionika te provođenja i upravljanja projektnim aktivnostima koje imaju za cilj ostvarenje rezultata i ciljeva operacije/ projekta;
· aktivnosti razvoja posebno prilagođenog obrazovnog programa koji se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela koji bi pozitivno utjecali na povećanje zapošljivosti ranjivih skupina za zanimanja tražena na tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, čemu će prethoditi aktivnost odabira i motivacije ciljne skupine;
· aktivnosti razvoja i provedbe programa usavršavanja predavača i mentora sa stručnim znanjima i pedagoškim vještinama;
· aktivnosti promidžbe i vidljivosti odnose se na mjere vidljivosti za podizanje svijesti o projektu i financijskom doprinosu Europske Unije.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove za obrazovanje odraslih, udruge u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Prihvatljivi partneri:
– udruge;
– ustanove za obrazovanje odraslih;
– poslodavci/gospodarski subjekti u sektoru turizma i ugostiteljstva;
– regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 31.500.000,00 kunaNajniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 500.000,00 kuna, a najviši iznosi 2.000.000,00 kuna.