Kako odabrati EU program za sufinanciranje projekta?

Zanimaju vas EU fondovi, ali ne znate možete li u njima sudjelovati, i, ako možete, u kojima?

Snađite se pomoću naših putokaza ili posjetite portal www.strukturnifondovi.hr!

Ako se uistinu prvi puta susrećete s EU fondovima, uzmite vremena i pročitajte ove kratke osnovne informacije:

– sredstva koja daje Europska unija zapravo je novac poreznih obveznika EU. Stoga se ta sredstva dodjeljuju po zadanim pravilima. To što imate stvarno dobar projekt, ne znači da će ga EU financirati.

– sredstva se dodjeljuju sa svrhom implementacije projekata i aktivnosti koje su povezane s pojedinim politikama Europske unije, pa se stoga i dodjeljuju sukladno tome tj. za istraživanja, obrazovanje, zdravlje, zaštitu okoliša i potrošača itd.

– sredstva se uglavnom daju javnim i privatnim organizacijama, a od poduzeća prednost se daje MSP

– obzirom da potpore pokrivaju različita područja, uvjeti za dobivanje sredstava variraju od programa do programa. Stoga je potrebno proučiti uvjete svakog programa zasebno.

– Europska unija nikada ne financira 100% od iznosa projekta, zato treba već pri izradi projekta treba razmišljati o tome kako osigurati ostatak do punog iznosa projekta

– Sredstva su predviđena isključivo za pokrivanje troškova projekta, i ne smiju generirati profit

– Sredstva ne mogu biti dana retroaktivno, odnosno za projekte koji su već završeni.
Pokušajte pronaći vama zanimljiv EU fond ;

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Možete sudjelovati u istraživačkim projektima u programu Obzor 2020.

POLJOPRIVREDA

Možete sudjelovati u projektima koja služe za:

ulaganja u poljoprivredna gospodarstva (u sektoru mljekarstva/govedarstva /svinjogojstva/peradarstva/ jaja/ voća i povrća/ žitarica i uljarica)

ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda (u sektoru mlijeka i mljekarstva/prerade mesa/ribarstva/prerade voća i povrća, vinarstva/maslinovog ulja)

diversifikaciju i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti(u sektoru ruralnog turizma, tradicijskih obrta, izravne prodaje,slatkovodnog ribarstva,usluga,prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,proizvodnje gljiva, te obnovljivih izvora energije)

INOVACIJE
Ako imate novi proizvod, proces ili uslugu koja ima znatne prednosti za okoliš (tzv. eko-inovaciju), možete sudjelovati u projektima koji vam pomažu da otklonite prepreke da ta vaša inovacija dođe na tržište.

IT

Možete sudjelovati u projektima koji nude inovativna IT rješenja i digitalne sadržaje, a u svrhu poboljšanja poslovnih procesa MSP, povremeno je moguće sudjelovati u projektima izrade novog software-a i naprednih poslovnih rješenja, ovisno o raspisanim natječajima.

ENERGETIKA

Možete sudjelovati u projektima koji ciljaju na uklanjanje ne-tehnoloških barijera za širenje efikasnog korištenja energije kao i veću upotrebu novih i obnovljivih izvora energije.

KULTURA I MEDIJI

Možete sudjelovati u projektima koji potiču suradnju u svim područjima kulture (kazalište, glazba, ples, kulturna baština…
Ili sudjelovati u programu namijenjenom audiovizualnom sektoru (obuka stručnjaka, razvoj produkcijskih projekata i tvrtki, distribucija kinematografskih djela i audiovizualnih programa, promocija kinematografskih djela i audiovizualnih programa, uključujući i potporu za filmske festivale, te horizontalne akcije / pilot-projekte).