USKORO objava natječaja za ulaganje u poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama

Uskoro će biti otvoren poziv za  dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije“ Poziv se namjerava financirati u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Poziv ima za cilj poboljšanje učinkovitosti isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/jednodnevnim kirurgijama u hrvatskim bolnicama uključenima u Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. te veću isplativost i održivost zdravstvenog sustava.

Ukupni indikativni proračun poziva iznosi 625.480.000,00 HRK (82.352.941,18 EUR).
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK (65.789,50 EUR).
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 100.000.000,00 HRK (6.578.947,40 EUR).
Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, u omjeru od 85% namjenskih sredstava EU (EFRR) te minimalno 15% namjenskih sredstava državnog proračuna i/ili sredstava regionalnog proračuna osigurana u proračunu Ministarstva zdravlja i/ili osnivača bolnica. Ukupni iznos investicije može biti veći od 100.000.000,00 HRK, pod uvjetom da troškovi koji nadilaze 100.000.000,00 HRK moraju biti osigurani iz drugih sredstava te imati priložen dokaz o osiguranim financijskim sredstvima.
Razdoblje provedbe aktivnosti je maksimalno 36 (trideset i šest) mjeseci, a razdoblje važenja ugovora o bespovratnim sredstvima iznosi 48 (četiri deset osam) mjeseci.

Natječaj će biti neznatno izmijenjen od najavljenog, a objava se očekuje 30. lipnja 2016. godine.

Više o mogućnostima prijave na info@tetida.eu