Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Mladi

Rok za prijavu: 14.06.2016.
Iznosi sredstava €: 187.098

Prijavitelji: Udruge
Partneri: Udruge, Osnovne škole, Srednje škole, Ustanove
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj je financijskom potporom programima izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja omogućiti što većem broju korisnika bavljenje sportskim aktivnostima.

Posebni ciljevi su:
– povećanje broja korisnika uključenih u programe sportske rekreacije i amaterskog bavljenja sportom;
– povećanje postotka broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati;
– u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika;
– povećanje broja uključenih korisnika u programe međunarodne sportske suradnje.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, a udovoljava svim uvjetima navedenim u natječaju.

Prihvatljivi partneri mogu biti:
– udruga iz sustava sporta;
– ustanova iz sustava sporta;
– odgojno – obrazovna ustanova (dječji vrtić, osnovna škola i srednja škola).

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:
1. Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom;
2. Poticanje programa međunarodne sportske suradnje;
3. Poticanje programa obuke neplivača.

Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom: prihvatljivi programi su svi oni koji će poticati sveopću populaciju na rekreativno bavljenje bilo kojom vrstom sportske aktivnosti, a da se pri njihovoj provedbi utječe na poboljšanje njihovog psihofizičkoga zdravlja.

Poticanje programa međunarodne sportske suradnje: prihvatljivi programi su svi oni koji će omogućiti sportašima sudjelovanje na sportskim natjecanjima međunarodnog karaktera koji se organiziraju u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

Poticanje programa obuke neplivača: prihvatljivi su svi oni programi koji će osigurati da se uspješno provede obuka kojom će osobe koje ne znaju plivati ili su vrlo lošeg plivačkoga znanja postati plivači.

Prijavitelj se u sklopu cjelokupnoga Natječaja može prijaviti samo na jedno programsko područje od navedenih.

Prihvatljive aktivnosti su:
– obuka neplivača;
– poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom;
– organizacija međunarodnoga sportskog natjecanja;
– odlazak na međunarodno sportsko natjecanje.

Ukupna sredstva osigurana za ovaj natječaj iznose 1.400.000,00 HRK, po programskim područjima i iznosima kako slijedi:
– poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom, područje 1., planirana vrijednost iznosi 650.000,00 HRK;
– poticanje programa međunarodne sportske suradnje, područje 2., planirana vrijednost iznosi 240.000,00 HRK;
– poticanje programa obuke neplivača, područje 3., planirana vrijednost iznosi 500.000,00 HRK.

Rok za prijavu na natječaj je do 15. lipnja 2016. godine.