Uskoro novi natječaji za lokalnu zajednicu

Najava: Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Energija

Iznosi sredstava €: 20.666.666

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Predmet Poziva: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora
Ovim pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prijavitelji:

1.Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su:
vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili
osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

2.Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove) pod uvjetima:
da su osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za prvi od višekratnih privremenih Pozivaiznose  152.000.000,00 kuna.Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi80.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.200.000,00 kuna.