Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Promet

Datum otvaranja natječaja: 03.11.2016.
Rok za prijavu: 23.12.2016.
Iznosi sredstava €: 23.066.666

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 71/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 173.000.000 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava. Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama. Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Rok za podnošenje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga natječaja počinje teći od 4. studenoga 2016. do 23. prosinca 2016.