Tetida član Udruge profesionalaca fondova EU

Osnivačka Skupština HUP-ove Udruge profesionalaca fondova EU održana je u srijedu 10. prosinca u prostorima Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu.

Smisao osnivanja Udruge prvenstveno je  kontinuiranom praćenje i aktivno sudjelovanje u kreiranju politika regionalnog razvoja i EU fondova te zastupanje interesa profesionalaca za EU fondove pri Vladi RH, ministarstvima i drugim relevantnim tijelima državne, županijske i lokalne vlasti. Na samoj sjednici usvojen je Statut Udruge i osnovni osnivački dokumenti te je izabran i Izvršni odbor Udruge.

Za predsjednicu Udruge izabrana je Ana Fresl, za dopredsjednice su izabrane Mirjana Samardžić Novoselec i Hrvojka Skoković dok je Simon Ferjuc direktor Tetide d.o.o. član Izvršnog odbora Udruge.