Europski novac za programsko financiranje visokih učilišta

Europski socijalni fond u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala otvorio je natječaj za programsko financiranje visokih učilišta koji će trajati do početka siječnja 2015. godine. Cilj programa  je unapređenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja kroz programske ugovore  što je i jedan od podciljeva u Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za razdoblje 2014. – 2016. Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga je izgradnja pretpostavki za primjenu novog modela programskog financiranja visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti u javnim ustanovama
Ukupna raspoloživa sredstva u okviru Poziva iznose 2.295.000,00 kuna. Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se može financirati u iznosu do 100% prihvatljivosti troškova.

Sufinanciranje prijavitelja nije obvezno.

Prihvatljivi prijavitelj je pravna osoba koja ima nadležnost za osiguravanje i praćenje financijskih i materijalnih uvjeta za rad visokih učilišta i usklađivanje financiranja programa znanstveno–istraživačke djelatnosti sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13). Više na; http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/112