Sastaje se Odbor za analizu stanja na tržištu osnovnog savjetovanja HGK

Odbor za analizu stanja na tržištu osnovnog savjetovanja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori sastaje se u Zagrebu u utorak 16. prosinca u 11.00 sati. Odbor će se baviti brojnim pitanjima važnim za obavljanje aktivnosti poslovnog savjetovanja poput pravne forme za pružanje savjetodavne usluge, analize trenutnog stanja, ali i identificiranje barijera za razvoj EU konzaltinga. Voditelj odbora je Monika Kordić, a jeda od članova je i Tetida d.o.o. zastupana po direktoru Simonu Ferjucu.