Sufinanciranje radnih podloga izrade SECAP-a, PROGRAM-a i/ili Izvješća o njihovoj provedbi

SECAP = Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama

PROGRAM = Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja

Predmet sufinanciranja:

  • radna podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (obvezna izrada istog od strane županija, Grada Zagreba i velikih gradova)
  • radna podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (Sustainable energy and climate action plan — SECAP)
  • Izvješće o provedbi Programa i SECAP-a

JLP(R)S može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje izrade radnih podloga Programa ili SECAP-a i/iIi za izradu Izvješća o  njihovoj provedbi.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) te županije, Grad Zagreb i veliki gradovi (za izradu radnih podloga Programa)

Stopa sufinanciranja:

  • do 80% → korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka
  • do 60% → korisnicima koji se nalaze  na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
  • do 40% → korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske

Maksimalni iznos sufinanciranja: do 120.000,00 kuna

Ukupna vrijednost poziva: 4 milijuna kuna

Prihvatljivi troškovi:

  • neophodan i stvaran izdatak odnosno one aktivnosti koje su nužne za izradu radnih podloga za a) Programe, ili b) SECAP-e, i/ili c) Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a što obuhvaća izradu ocjene utjecaja ranjivosti i rizika na klimatske promjene što je preduvjet za definiranje odgovarajućih mjera prilagodbe i niskougljičnog razvoja
  • porez na dodanu vrijednost (PDV) se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju

Tags: