Sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Rok za prijavu: istek kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili dan iskorištenosti predviđenih sredstava

Predmet sufinanciranja: sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • tijela državne uprave
 • javne ustanove
 • trgovačka društva u javnom sektoru
 • proračunski i izvanproračunski korisnici
 • ostali pravni subjekti (osim udruga)

Stopa sufinanciranja:

 • do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 2.000.000,00 kuna korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon
 • do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna svim ostalim korisnicima, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu

Maksimalni iznos sufinanciranja: 2.000.000,00 kuna korisnicima koji su javne ustanove te najviše 400.000,00 kuna svim ostalim korisnicima

Ukupna vrijednost poziva: 15 milijuna kuna

Prihvatljivi troškovi:

 • isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) je opravdan trošak ukoliko nije povrativ

Trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu nije opravdan.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče smatraju se:

 1. električni bicikli
 2. turistička vozila na električni pogon
 3. vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon
 4. vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
 5. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju ograničenja emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km za električna vozila i vozila na vodik, a za vozila s plug-in hibridnim pogonom ograničenja sukladno Zakonu o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu.

Električni bicikl je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale.

Turističko vozilo je turističko vozilo koje se koristi za promet  unutar granica nacionalnog parka ili parka prirode za potrebe prijevoza putnika i/ili tereta, odnosno ne koristi u prometu na cestama.

Vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo koje će nakon unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj biti prvi put:

 • korišteno – odnosi se na vozila pod 1. i 2.
 • registrirano – odnosi se na vozila pod 3.–5.
Tags: