Zaprimanje prijava: od 15. studenoga do 28. prosinca 2021.

6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Prihvatljivi korisnici: Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru

d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata

e) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 112.500.000,00 HRK

Visina potpore: 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet potpore: 100%

6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«

Prihvatljivi korisnici: mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu) ili još nisu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba (to će postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju)

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 152.563.412,00 HRK

Visina javne potpore: 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet potpore: 100%

Tags: