Rok za prijavu: istek kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili dan iskorištenosti predviđenih sredstava

Predmet sufinanciranja: nabava komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada te za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Stopa sufinanciranja:

 • do 80% → korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka
 • do 60% → korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
 • do 40% → korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske

Maksimalni iznos sufinanciranja: 600 tisuća kuna

Ukupna vrijednost Poziva: 40.600.000,00 kuna

Prihvatljivi troškovi:

 • vrtni i kućni komposteri
 • samostojeće (prijenosne) kompostne jedinice koje su okolišno neutralne
 • spremnici za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta
 • polupodzemni i podzemni spremnici (uključujući ugradnju te opreme)
 • spremnici i sl. za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstava
 • spremnici za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i reciklažnog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • ostale vrste spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.
 • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju
Tags: