Sljedeća generacija digitalne transformacije zrakoplova u dizajnu, proizvodnji, integraciji i održavanju

Next generation digital aircraft transformation in design, manufacturing, integration and maintenance

HORIZON-CL5-2021-D5-01-06

Otvoren: 24.06.2021. – 14.09.2021.

Ukupna vrijednost poziva: 14,5 milijun eura

Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima je prvenstveno cilj uspostaviti novo znanje ili istražiti izvedivost nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, postupka, usluge ili rješenja. To može uključivati osnovna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, ispitivanje, demonstraciju i validaciju prototipa malog opsega u laboratoriju ili simuliranom okruženju.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Očekuje se da će aktivnosti postići TRL 2-4 do kraja projekta. Međutim, iznimno za ovu temu, aktivnosti mogu doći do TRL 6 u opravdanim slučajevima, u koordinaciji s predstojećim Europskim partnerstvom za čisto zrakoplovstvo (European Partnership on Clean Aviation) i integriranim radnim programima upravljanja zračnim prometom (Integrated Air-Traffic Management Work Programmes).

Očekivani ishod – Očekuje se da će rezultati projekta pridonijeti barem jednom od sljedećih očekivanih ishoda:

 • dostaviti transformativne digitalne tehnologije koje će omogućiti besprijekoran ulazak u službu budućih europskih zrakoplova (uključujući motore, konstrukcije i sustave) svih platformi → Rezultati bi trebali biti u skladu s tehnologijama za buduće klimatski neutralne konfiguracije zrakoplova i njihovu integraciju. Multidisciplinarni digitalni blizanci temeljeni na modelu koji pokrivaju cjelokupni životni ciklus zrakoplova, skalirani prototipi, reprezentativne platforme i jedinstvena istraživačka infrastruktura spadaju u očekivane ishode.
 • unaprjeđenje daljnje tehnologije koje će omogućiti fleksibilnu integraciju simulacijskih ekosustava u proširenom kontekstu poduzeća i omogućavanje multidisciplinarnog dizajna, optimizacija i kvantifikacije nesigurnosti u realnim vremenskim razmjerima za komercijalno zrakoplovstvo
 • dostaviti novih tehnologija i metodologija za validaciju i certificiranje na temelju modela, mjerenje i predviđanje pouzdanosti hardvera i softvera i utjecaja na sigurnost leta za komercijalno zrakoplovstvo, nove standarde i alternativne metode usklađenosti → osiguranje kompatibilnost između radnih skupina EASA-FAA na standardima (npr. APR 4754 / ED-79, ARP 4761, DO 178 / ED-12 i DO-254 / ED-80)
 • smanjenje utjecaja stakleničkih plinova na životni ciklus materijala zrakoplova (uključujući rijetke elemente) i istraživanje najbržeg puta do njihove ekonomične zamjene → Unaprjeđenje daljnje metode oporavka i recikliranja kako bi se produžio vijek trajanja materijala, smanjila emisiju ugljika i proizveli novi visokokvalitetni dijelovi za nove primjene. Omogućavanje jasnog puta prema potpuno kružnom zrakoplovu.
 • dostava transformirajuće digitalne i ekološki učinkovite proizvodne tehnologije, unaprjeđenje daljnje proizvodnje kompozita, remont i održavanje (MRO) i procese zdravstvenog stanja (uključujući jedinice za nadzor zdravlja i upotrebe) koji će omogućiti besprijekoran ulazak u upotrebu i kontinuiranu plovidbenost europskih zrakoplova svih platformi → optimizirani proizvodni i MRO procesi i alati, kao i ugrađeni senzori i komunikacijske platforme unutar su očekivanih rezultata

Intenzitet potpore – Maksimalne stope financiranja Horizon Europe su:

 • Istraživanje i inovacije: 100%
 • Inovacijska aktivnost: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Koordinacija i podrška: 100%
 • Program sufinanciranja: između 30% i 70%
 • Inovacije i uvođenje na tržište: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti: 100%
 • Predkomercijalna aktivnost nabave: 100%
 • Aktivnosti za javnu nabavu inovativnih rješenja: 50%

Ostale se stope financiranja mogu odrediti u određenim uvjetima poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Tags: