Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Svi koji su izravno uključeni u Natura 2000 – tvrtke, vlasti, nevladine organizacije, volonteri, vlasnici zemljišta, obrazovne ustanove ili pojedinci – mogu se prijaviti za nagradu.

Sve prihvatljive prijave ocjenjuje tim neovisnih ocjenjivača. Žiri odlučuje o pet pobjednika – jedan u svakoj kategoriji. Javnost će također izabrati svog pobjednika javnim glasanjem te će mu biti dodijeljena Europska građanska nagrada.

Nagrada se dodjeljuje u pet različitih kategorija:

  • Očuvanje kopna
  • Očuvanje mora
  • Komunikacija
  • Socijalno-ekonomske koristi
  • Prekogranična suradnja

Pobjednici će dobiti financijsku potporu za organizaciju promotivnog događaja u svojoj zemlji za promociju svoje pobjede i podizanje svijesti o svojim postignućima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Krajnji rok za prijavu je 30. rujan 2021. godine.

Zašto se prijaviti za nagradu Natura 2000? Prijavljivanje za nagradu Natura 2000 ima višestruke prednosti koje uključuju: priznanje za Vaš rad, pozornost i vidljivost u medijima te određene pogodnosti za tekuće aktivnosti.

Šest dobitnika nagrada Natura 2000 za 2020. godinu uključivalo je aktivnosti na Natura 2000 lokacijama u Finskoj, Francuskoj, Belgiji, Španjolskoj, Bugarskoj i naš prekogranični projekt TRANSGREEN, pod vodstvom Češke agencije za zaštitu prirode, s partnerima u Rumunjskoj i Austriji , Mađarska, Češka, Slovačka i Ukrajina, koje su pobijedile u kategoriji Prekogranična suradnja i umrežavanje!

Tags: