Status: otvoreni do 29. studenoga 2021.

Trajanje projekata: 12 – 24 mjeseca

Prihvatljivi prijavitelji: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi partneri: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj

Na projektu nije obvezno imati projektnog partnera/partnere. Međutim, dodatni bodovi bit će dodijeljeni za suradnju sa subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

Stopa sufinanciranja projekata: do 85%

Ukupna vrijednost Poziva: 1.534.000,00 EUR

Iznos potpore po projektu: 200.000,00 – 1.300.000,00 EUR

Prihvatljivo područje: Odabrani projekti provodit će se u obalnom području Hrvatske. Sam projekt mora biti smješten u blizini obale Jadranskog mora, stoga bi se prijavitelj trebao nalaziti na obali (a ne u unutrašnjosti). Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.

Prihvatljive aktivnosti:

Potpora će se osigurati projektima koji će provoditi aktivnosti vezanima za:

 1. pripremu tehničke dokumentacije potrebne za ugradnju dizalica topline s morskom vodom
 2. povećanje instaliranih kapaciteta energije iz mora
 3. povećanje proizvodnje energije iz mora i smanjenju godišnjih emisija CO2
 4. upravljanje i administriranje projekta
 5. promociju i povećanje vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata

Prihvatljivi troškovi:

 1. troškovi osoblja koji rade na projektu
 2. putne naknade i dnevnice
 3. trošak opreme
 4. troškovi potrošnog materijala i potrepština
 5. troškovi koji proizlaze iz drugih ugovora
 6. troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki projekt

Neizravnih troškovi (do 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja)

Prihvatljiva oprema:

Prihvatljiva oprema su svi elementi sustava dizalice topline s morskom vodom kao toplinskim spremnikom, za potrebe grijanja i hlađenja objekata uz/blizu obale, i to od zahvata bočate ili morske vode (direktni zahvat, proizvodni i utisni zdenci i sl.) do svih ostalih elemenata sustava unutar strojarnice (dizalice topline, spremnici, razdjeljivači i sabirnici, izmjenjivači topline, pumpe, mjerna oprema, cjevovodi unutar strojarnice i sl.):

 • zahvat morske vode (direktni zahvat morske vode (usisni cjevovod, zaštitne rešetke, pumpe, povratni cjevovod i sl.) i zahvat bočate vode iz zdenaca uz more (vertikalni i horizontalni zdenci, pumpe, cjevovodi, međuizmjenjivač i sl.)
 • dizalica topline (isparivač, kompresor, kondenzator, ekspanzijski ventil)
 • spremnici ogrjevne i rashladne vode te pripadajuća oprema (izolacija, ventili, filtri, mjerni uređaji, omekšivač vode i sl.)
 • spremnici potrošne tople vode (izolacija, sigurnosni ventili i sl.)
 • ekspanzijske posude
 • razdjelnici i sabirnici
 • izmjenjivači topline
 • mjerna oprema (kalorimetri, osjetnici temperature, mjerila potrošnje električne energije i snage, mjerila protoka, manometri, termometri i sl.) i komunikacijska oprema
 • upravljački ormar i centralni nadzorno-upravljački sustav strojarnice
 • pumpe i armatura (frekventno upravljane pumpe, potopne crpke i sl.)
 • cjevovod strojarnice i pripadajuća oprema (oslonci, konzole i ovjesi, izolacija i sl.)
 • troškovi montaže, sitnog potrošnog materijala neophodnog za montažu opreme, natpisne pločice, čišćenje gradilišta i prijevoz opreme
 • troškovi puštanja u pogon cijelog sustava (dizalice topline)
 • dobava i dostava svih atesta, mjerenja, izrada uputa, radioničke dokumentacije i sl.
 • ostala oprema unutar strojarnice povezana sa sustavom dizalice topline (ventili, zaklopke, kompenzatori, filtri i hvatači nečistoća za vodu i sl.)

Tags: