Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije

Status: otvoreni do 29. studenoga 2021.

Trajanje projekata: 12 – 24 mjeseca

Prihvatljivi prijavitelji: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi partneri: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj

Na projektu nije obvezno imati projektnog partnera/partnere. Međutim, dodatni bodovi bit će dodijeljeni za suradnju sa subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

Stopa sufinanciranja projekata: do 85%

Ukupna vrijednost Poziva: 3.000.000,00 EUR

Iznos potpore po projektu: 200.000,00 – 1.300.000,00 EUR

Prihvatljivo područje: područje provedbe aktivnosti koje pokriva tehnička dokumentacija razvijena u sklopu projekta ograničena je na kontinentalno područje Hrvatske – Panonski bazen i njegovo rubno područje (aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora)

Prihvatljive aktivnosti:

Potpora će se pružiti projektima koji će provoditi aktivnosti vezanima za:

 1. izradu tehničke dokumentacije za geotermalnu energiju (Napomena: izrađena dokumentacija koristit će se za povećanje proizvodnje geotermalne energije i godišnje smanjenje emisije CO2)
 2. upravljanje i administriranje projekta
 3. promociju i povećanje vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata

Prihvatljivi troškovi:

 1. troškovi osoblja koji rade na projektu
 2. putne naknade i dnevnice
 3. trošak opreme
 4. troškovi potrošnog materijala i potrepština
 5. troškovi koji proizlaze iz drugih ugovora
 6. troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki projekt

Neizravnih troškovi (do 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja)

Dokumentacija prihvatljiva za izradu:

 • studija geotermalnog potencijala
 • prijedlog za raspisivanjem javnog nadmetanja za istraživanje geotermalnih voda
 • ponuda za nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda
 • naftno rudarski projekti i projekti građenja
 • elaborat zaštite okoliša (za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš)
 • elaborat o rezervama geotermalnih voda
 • dokumentacija povezana uz provedbu utvrđivanja eksploatacijskog polja
 • tehnička dokumentacija za infrastrukturu grijanja/hlađenja i spoja na sustav daljinskog grijanja, sustav grijanja zgrade ili drugog oblika komercijalnog korištenja
Tags: