Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije

Status: otvoreni do 29. studenoga 2021.

Trajanje projekata: 12 – 24 mjeseca

Prihvatljivi prijavitelji: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi partneri: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj

Na projektu nije obvezno imati projektnog partnera/partnere. Međutim, dodatni bodovi bit će dodijeljeni za suradnju sa subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

Stopa sufinanciranja projekata: do 85%

Ukupna vrijednost Poziva: 7.400.000,00 EUR

Iznos potpore po projektu: 200.000,00 – 1.300.000,00 EUR

Prihvatljivo područje: odabrani projekti provodit će se na cijelom području Republike Hrvatske (aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora)

Prihvatljive aktivnosti:

Potpora će se pružiti projektima koji će provoditi aktivnosti vezanima za:

 1. pripremu tehničke dokumentacije potrebne za instaliranje integriranih fotonaponskih elektrana
 2. povećanje instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije (integriranih fotonaponskih elektrana)
 3. povećanje proizvodnje solarne energije i smanjenju godišnjih emisija CO2 (Napomena: Instalirani kapaciteti za proizvodnju solarne energije moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu, a proizvedena energija namijenjena uporabi od strane prijavitelja. Osim proizvodnje energije, prijavitelji se također mogu prijaviti za financiranje spremnika električne energije, ako je dodana vrijednost takvog sustava jasno opravdana i kvantificirana u prijavi.)
 4. upravljanje i administriranje projekta
 5. promociju i povećanje vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata

Prihvatljivi troškovi:

 1. troškovi osoblja koji rade na projektu
 2. putne naknade i dnevnice
 3. trošak opreme
 4. troškovi potrošnog materijala i potrepština
 5. troškovi koji proizlaze iz drugih ugovora
 6. troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki projekt

Neizravnih troškovi (do 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja)