Program potpora male vrijednosti: KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA: 13.000.000,00 kuna.

KORISNICI BESPOVRATNIH POTPORA

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
 • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

MJERE PROGRAMA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA
MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

A1 – HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel,
Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli – NN 56/16, NN 120/19)
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • ulaganja vezana uz realizaciju nivoa uređenja i opreme višeg standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli koja doprinose višoj dodanoj vrijednosti ugostiteljsko – turističke usluge Hotela
 • razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja: bazeni, spa, wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji
 • ulaganja u opremu i/ili sadržaje koji će doprinijeti dobivanju neke od propisanih oznaka posebnog standarda: Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike
 • podizanje kvalitete hotela za ispunjavanje uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality« ili dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ ili uvođenje sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja EMAS za hotel
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2021. i 2022. god. vezana za dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“ ili već realizirana ulaganja vezana za dostizanje uvjeta za prenamjenu ili uključenje postojećih smještajnih objekata u ugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Prijavu KTG/2022.
 • povećanje ili poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom, uključujući i dizala
 • opremanje hotela s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13, NN 86/20 članak 6.)
 • ulaganje u e-punionice za električna vozila (automobile, bicikle, romobile) minimalne ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike
 • digitalizacija i automatizacija u hotelskom poslovanju i suvremeni sustavi tehničke zaštite u hotelima (bez-kontaktni pristup uslugama poput otključavanja soba, sustav video nadzora, inteligentne analitike, protuprovalna i vanjska zaštita i sl.)
  PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
  NAJNIŽI IZNOS POTPORE: 50.000,00 kuna
  NAJVIŠI IZNOS POTPORE: 400.000,00 kuna

A2 – KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp, Kamp odmorište (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine
Kampovi – NN 54/16, NN 68/19, NN 120/19)
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • ulaganja vezana za obnovu, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja koja mogu doprinijeti povećanju postojeće kategorije kampa odnosno višoj dodanoj vrijednosti ugostiteljsko – turističke usluge kampa
 • razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja kampa: sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, cikloturizam i dostizanje uvjeta za oznaku BIKE, sadržaji za djecu, bazeni, zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl., te razvoj sustava automatizirane naplate usluga za kamp odmorišta
 • dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ ili uvođenje sustava ekološkog
  upravljanja i neovisnog ocjenjivanja EMAS
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom
 • opremanje kampa s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13, NN 86/20 članak 6.)
 • ulaganje u e-punionice za električna vozila (automobile, bicikle, romobile) minimalne ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike
 • digitalizacija i automatizacija u poslovanju kampa i suvremeni sustavi tehničke zaštite
  PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
  NAJNIŽI IZNOS POTPORE: 30.000,00 kuna
  NAJVIŠI IZNOS POTPORE: 300.000,00 kuna

A3 – OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) / Poljoprivrednik
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti na OPG-u: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište, Objekt za robinzonski smještaj ili kušaonica na poljoprivrednom gospodarstvu
Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, NN 69/17, 120/19), Pravilniku o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/19), te za kušaonicu i dodatnu ponudu poljoprivrednika registriranog kao obrt, trgovačko društvo ili zadruga (NN 150/14)
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja na OPG-u registriranom za ugostiteljske usluge, uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce ili povećanje kapaciteta i dodatne ponude na OPG-u registriranom za ugostiteljske usluge
 • razvoj ili unaprjeđenje dodatnih sadržaja, kao što su: sportskorekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni, tematski i zabavni parkovi
 • ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novih smještajnih kapaciteta, vinotočja/kušaonica, izletišta na OPG-u ili kušaonica na PG-u, prostora za održavanje radionica, prezentaciju i prodaju proizvoda OPG-a / poljoprivrednika
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom
 • ulaganje u e-punionice za električna vozila (automobile, bicikle, romobile) minimalne ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike
  PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:
 • OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u
 • Obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, samo za ulaganja u kušaonice i dodatne sadržaje na poljoprivrednom gospodarstvu
  NAJNIŽI IZNOS POTPORE: 30.000,00 kuna
  NAJVIŠI IZNOS POTPORE: 150.000,00 kuna

Tags: