Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo – u najavi

Bespovratna sredstva dodijelit će se samo financijski održivim poduzećima čija planirana ulaganja doprinose jednom ili više od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Vrijednost natječaja: 1,9 milijardi kuna

Predviđeni maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

 • za MSP-ove do 7,5 milijuna kuna
 • za srednje kapitalizirana poduzeća do 35 milijuna kuna

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije uključujući:

 • metaloprerađivačku
 • tekstilnu
 • prehrambenu
 • kemijsku
 • građevinsku
 • drvoprerađivačku

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

 • ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • aktivnosti neophodne za provedbu projekta
 • promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima

Vrste potpora

Intenzitet potpore bit će sukladan GBER-u i važećoj karti regionalnih potpora, a kreću se od 20% – 50% prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja.

1. Regionalne potpore za početna ulaganja

Državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima radi doprinosa gospodarskom razvoju ovisno o zemljopisnom području

Predloženi intenziteti regionalnih potpora za pojedinu regiju:

 NUTS 2 regijeMala poduzećaSrednja poduzećaVelika poduzeća Relativno povećanje u odnosu na sadašnji intenzitet %
Grad Zagreb55%45%35%+10 %
Panonska Hrvatska70%60%50%+25 %
Sjeverna Hrvatska70%60%50%+25 %
Jadranska Hrvatska60%50%40%+15 %

2. Potpora za ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća kroz regionalne potpore za ulaganje

U okviru ove potpore korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih ulaganja ili vanjskih financiranja

3. Potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja

4. Potpore za usavršavanje kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima

5. Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti

6. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

7. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

8. De minimis potpore