Prilagođavanje procesa proizvodnje čelika kako bi se pripremila tranzicija spram klimatske neutralnosti (Clean Steel Partnership) (IA)

Adjustment of Steel process production to prepare for the transition towards climate neutrality (Clean Steel Partnership) (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-22

Otvoren: 22.06.2021. – 23.09.2021.

Ukupna vrijednost poziva: 14 milijuna eura

Tip aktivnosti: Inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Očekuje se da će aktivnosti započeti sa TRL 6, a postići TRL 8 do kraja projekta.

Očekivani ishod – Očekuje se da će projekti pridonijeti sljedećim ishodima:

  • prilagođavanje protoka energije i materijala u postojećim čeličnim postrojenjima kako bi se omogućio tehnički i ekonomski izvediv prijelaz kako bi se smanjila uporaba fosilnog ugljika kao redukcijskog sredstva
  • smanjenje ugljičnog otiska postupnim prilagođavanjem vodiku i biomasi kao redukcijskim sredstvima
  • predstavljanje nove tehnologije za smanjenje potrošnje energije u željezarama primjenom poboljšanja u protoku materijala i energije istodobno smanjujući emisije fosilnih ugljika
  • razvoj tehnoloških putove za povećanje ponovne upotrebe metalurških plinova unutarnjeg procesa primjenom naprednih rješenja za obradu plina

Intenzitet potpore: Do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.