Napredni materijali za skladištenje vodika (RIA)

Advanced materials for hydrogen storage (RIA)

HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-17

Otvoren: 22.06.2021. – 23.09.2021.

Ukupna vrijednost poziva: 21 milijun eura

Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima je prvenstveno cilj uspostaviti novo znanje ili istražiti izvedivost nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, postupka, usluge ili rješenja. To može uključivati osnovna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, ispitivanje, demonstraciju i validaciju prototipa malog opsega u laboratoriju ili simuliranom okruženju.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Očekuje se da će aktivnosti započeti s TRL 3 i postići TRL 5 do kraja projekta

Očekivani ishod: Dobrobiti gospodarstva temeljenog na vodiku dobro su dokumentirane, budući da je vodik gorivo s nultom emisijom i posjeduje veću gustoću energije od uobičajenih fosilnih goriva (npr. benzina). Međutim, sigurno skladištenje vodika, bilo dugoročno ili kratkoročno, suočava se s nekoliko izazova. Skladištenje kemikalija je prevladavajuća metoda dugotrajnog skladištenja zbog velike gustoće skladištenja, ali postupak sinteze treba daljnji razvoj kako bi postao komercijalno atraktivan. Plinsko skladište pod pritiskom u praksi je najatraktivnije, ali je potrebna kompresija do 700 bara da bi se postigli praktični skladišni kapaciteti velikog volumena za transport, što zahtijeva skupe posude pod tlakom i u osnovi je opasno. Međutim, novi pristupi koji koriste ultra porozne materijale pokazali su izvedivost velike gustoće skladištenja plinovitog vodika pod tlakom od 100 bara.

Očekuje se da će projekti pridonijeti sljedećim ishodima:

 • osiguranje komercijalno atraktivne i sigurne nove tehnologije za dugoročno skladištenje i transport vodika
 • omogućavanje učinkovitog i sigurnog kratkotrajnog skladištenja vodika, na primjer za spremnike goriva za automobile, željezničkih vozila, brodova, zrakoplova ili stacionarna skladišta itd. uklanjajući onečišćenje uzrokovano fosilnim gorivima i olakšavajući ozelenjivanje prijevoza
 • uklanjanje ekonomske ovisnosti za energetske potrebe EU-a
 • sposobnost distribuirane proizvodnje, pružajući mogućnosti za nove poslovne pothvate i razvoj novih centara za gospodarski rast u ruralnim i urbanim područjima kojima je trenutno teško privući ulaganja u trenutni centralizirani energetski sustav

Intenzitet potpore – Maksimalne stope financiranja Horizon Europe su:

 • Istraživanje i inovacije: 100%
 • Inovacijska aktivnost: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Koordinacija i podrška: 100%
 • Program sufinanciranja: između 30% i 70%
 • Inovacije i uvođenje na tržište: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti: 100%
 • Predkomercijalna aktivnost nabave: 100%
 • Aktivnosti za javnu nabavu inovativnih rješenja: 50%

Ostale se stope financiranja mogu odrediti u određenim uvjetima poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.