Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – U NAJAVI

Predmet poziva: poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma

Status: u najavi

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mikro, mala i srednje velika poduzeća
 • velika poduzeća
 • privatni iznajmljivači

Iznos raspoloživih sredstva: 1.250.000.000,00 HRK

Kako je podijeljen natječaj?

 • Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK
 • Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK
 • Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma – 180.000.000,00 HRK

Iznosi potpora po prijavitelju za pojedinu grupu:

Grupa 1: najniži iznos: 2.000.000,00 HRK, najviši iznos: 50.000.000,00 HRK

Grupa 2: najniži iznos: 100.000,00 HRK, najviši iznos: 1.500.000,00 HRK

Grupa 3: najniži iznos: 2.000.000,00 HRK, najviši iznos: 21.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

 • Panonska i Sjeverna Hrvatska – do 70%
 • Jadranska Hrvatska – do 60%
 • Grad Zagreb – do 55%

Prihvatljivi troškovi:

Grupa 1

 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (npr. priprema zemljišta, krčenje zemljišta, gradnja, rekonstrukcija, obnova te povezani troškovi i dr.)
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu potrebnu za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora
 • obnova ovojnice zgrade: povećanje toplinske zaštite ovojnice
 • troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti
 • priprema natječajne dokumentacije i provedba projekta i dr.

Grupa 2

 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (npr. priprema zemljišta, krčenje zemljišta, gradnja, rekonstrukcija, obnova te povezani troškovi i dr.)
 • trošak komunalnog doprinosa, priključka na vodovod i odvodnju, struju, trošak energetskog certifikata, trošak ishođenja uporabne dozvole i sl. – prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja, natječajna dokumentacija, upravljanje projektom i dr.

Grupa 3

 • troškovi za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu
 • troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu
 • troškovi za studije izvedivosti su troškovi studije i dr.
Tags: