Pokrenuta Platforma za održivi razvoj gradova

Udruga gradova, Odraz i Tetida d.o.o. pokrenuli su Platformu za održivi razvoja gradova. Smjernice rada predstavljene su na savjetovanju o lokalnoj samoupravi koje je održano u Rapcu početkom srpnja 2016.

Sukladno europskim trendovima strateški cilj biti će pozicionirati gradove kao glavne pokretače lokalnog razvoja na prinicipima sinergije i suradnje. Obzirom da su gradovi mjesta kreativnosti i inovacija velik dio europskog novca predviđen je za stvaranje uspješnih urbanih aglomeracija. Današnji pokazatelji poput broja patenata ukazuju na to da su gradovi veća inovacijska jezgra od nacionalne razine.

Ipak od gradova se očekuje da uspješno riješe velik dio urbanih problema. Očekuju se da osiguraju pametan rast, čisti okoliš, jednostavan pristup javnim uslugama te poticanje mladih u poduzetništvu.  Platforma će zato svojim aktivnostima osigurati da gradovi imaju pravovremenu i točnu informaciju o svim natječajima na koje mogu aplicirati uz stvaranje baza primjera dobre prakse. Dokazano je kako je osnovni pokretač kreativnih rješenja povezivanje pa će članovi Platforme lakše pronalaziti partnere za svoje projekte, ali i imati mogućnosti učiti od onih koji su otišli korak dalje.

Takav dinamičan grad može biti pokretač cijele regije i uravnoteženog teritorijalnog razvoja. Na europskim primjerima Platforma će graditi stručan sustav potpore gradskim upravama u ostvarivanju osnovnih ciljeva održivog razvoja.