Cjeloživotno obrazovanje za obrništvo – krenule prijave

MINPO je objavio Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo.

Prijave se zaprimaju od 11.7.2016. godine, a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima te fizičkim osobama.

Namjena sredstava je za:
-obrazovanje u 2015. i 2016. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
-ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2015. i 2016. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:
-Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – 1.200,00 kuna
-Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti -najviše 3.200,00 kuna
-Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
-Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
-Prekvalifikaciju – stvarni troškovi školarine
-Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
-Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11.07.2016. godine na adresu:
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
„Prijava na Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB