Otvoreni natječaj:” Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja-faza II”-IRI

Svrha natječaja: natječaj podržava razvoj novih proizvoda, dobara i usluga, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poboljšanje njihove suradnje s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

Prihvatljivi prijavitelji: mala, srednja i velika poduzeća. Možete biti i obrtnik ali ne na paušalu i ne možete biti udruga.Vaš i/ili zajednički prihod s partnerima ne smije biti manji od 30% zatražene potpore.

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja koja uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja)
 • ugovorno istraživanje
 • kolaborativno istraživanje
 • aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Prihvatljivi troškovi:

A) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 • troškovi plaća osoblja
 • neizravni troškovi
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 • troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
 • troškovi znanja i patenata
 • nepovratni PDV

B) Potpore male vrijednosti:

 • trošak obveznog informiranja i vidljivosti
 • troškovi pripreme dokumentacije za prijavu
 • troškovi upravljanja projektom
 • troškovi pomoćih usluga za inovacije
 • troškovi vanjskih usluga
 • nepovratni PDV.

Ukupna raspoloživa sredstva: 770.000.000,00 HRK.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK.

Vrste i intezitet potpore:

A) Projekti istraživanja i razvoja: 50% – 85%

 • eksperimentalni razvoj: 45% -85%
 • potpore za studije izvodljivosti : 50 % – 70%

B) Regionalne potpore za ulaganja: 25 % – 45 %

Datum početka zaprimanja prijava: 30.03.2020

Rok za podnošenje prijava: 29.06.2020