Najava poziva: ” Energetska obnova obiteljskih kuća”

Fond za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost nakon izrade konačnog prijedloga će objaviti poziv za “Energetsku obnovu obiteljskih kuća”.

Program se provodi za dvije skupine:

 • svi građani, vlasnici obiteljskih kuća
 • ranjive skupine građana ( primatelji minimalne socijalne naknade)

Predmet programa:

 • obiteljske kuće u kojima je više od 50% bruto površine namijenjeno za stanovanje
 • obiteljske kuće s najviše 3 stambene jedinice
 • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 kvadrata

Programom se predviđa poticanje sljedećih aktivnosti:

A) Povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora

 • energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova
 • zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom

B) Cjelovita energetska obnova koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE

 • sustavi s sunčanim topliskim pretvaračima
 • sustavi na drvnu sječku/pelete
 • dizalice topline zrak-voda, voda-zrak ili zemlja-voda
 • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju

Obvezna dokumentacija za prijavu:

 • izvješće o energetskom pregledu, energetski certifikat i detaljna ponuda izvođača radova
 • u slučaju izgradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt
 • fotodokumentacija postojećeg stanja
 • dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine

Sva detaljna dokumentacija će biti raspisana pozivom.