Otvoreni natječaj:”Integrator”

Svrha poziva: podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Integratori: su srednja i velika poduzeća koja s prisutna na više tržišta , imaju strukturiran dobavni lanac i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

Prihvatljive aktivnosti: 

 • inovacija organizacije poslovanja i/ili procesa svih članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja inovativnih proizvoda i usluga.
 • prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi plaća osoblja, neizravni troškovi u visini 15% troškova osoblja
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme za razdoblje trajanja projekta
 • ostali izdaci(materijal, potrošna roba, upravljanje projektom, vidljivost, revizija, dodatne aktivnosti vezane uz horizontalna načela)
 • troškovi savjetodavnih i sličnih usluga
 • trošak izrade studije izvodljivosti
 • ulaganje u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta
 • ulaganje u nematerijalnu imovinu
 • PDV za one koji nisu u sustavu PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva: 100.000.000,00 HRK.

Raspoloživa sredstva po primatelju:

 • minimalni iznos: 2.000.000,00 HRK.
 • maksimalni iznos: 38.000.000,00 HRK.

Vrste i intezitet potpore:

A) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja – 50% prihvatljivih troškova (ali ne više od 38.000.000,00 HRK)

B) Potpore male vrijednosti (Program de minimis) – 75% prihvatljivih troškova (pod uvijetom da su izravno povezane s projektom).

Rok za prijavu: 29.06.2020