Općina Končanica spremno će dočekati nove EU natječaje

Općina Končanica započela je suradnju s Tetidom d.o.o. u izradi razvojne strategije općine. To će joj omogućiti da dobro planira svoj razvoj, ali i da planski iskorištava bespovratna sredstva europskih fondova. Inače još se u 13. stoljeću na današnjem području Općine Končanica spominju  utvrde Brestovac i Konthović, a oko 1334. godine uoči turskih pohoda na ove krajeve, među najvećim naseljima Daruvarskog kraja koji se tada naziva „Toplica“ spominju se naselja Brestovac i Konthovci.

Kraj je izrazito poljoprivredni, a blizina rijeke Ilove pogodovala je uzgoju ribe u ribnjacima starim više od 100 godina. Općina Končanica prostire se na površini od 8.361 ha. U devet naselja živi ukupno 2.824 žitelja. To je općina u kojoj je nacionalna manjina većina. Od ukupnog broja žitelja 46,6% su Česi, koji žive u dva najveća češka naselja: Končanica i Daruvarski Brestovac. U proteklih 17 godina provedeno je niz velikih infrastrukturnih zahvata: plinoficirano je 75% općine, uveden je vodovod u naselja Dioš, Končanica, Šuplja Lipa, Otkopi i Daruvarski Brestovac, modernizirane su lokalne ceste Daruvarski Brestovac-Stražanac-Imsovac, Šuplja Lipa-Borova Kosa-Maslenjača, Daruvarski Brestovac-Ljudevit Selo-Daruvar. Uz pomoć Hrvatskih voda izgrađeno je niz mostova na rijekama Ilovi i Toplici te njihovim pritokama. Uređena je javna rasvjeta na cjelokupnom području Općine Končanica.

Krajem 2006. godine općina je pristupila organiziranom zbrinjavanju komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine. Rekonstruiran je dio pješačke staze u dužini od 2000 metara u naselju Končanica. U tijeku su pripremni radovi na izgradnji športske dvorane u Končanici, na zemljištu koje je osigurala Općina Končanica.

U planu je nastavak plinofikacije dijela općine koji nije plinoficiran, kao i vodovodne mreže. Isto tako planira se sa nastavkom modernizacije pješačke staze u Končanici. U tijeku su postupci legalizacije mrtvačnica, etažiranja pojedinih zajedničkih zgrada i prostora, kako bi svaki vlasnik dobio svoj dio, sanacija odlagališta otpada u Končanici, nastavak na uređenju poljskih puteva i nerazvrstanih cesta te sve ostalo što naknadno bude potrebno riješiti.