LAG-ovi dobivaju potpore za strateške dokumente

Prema informacijama iz Ministarstva poljoprivrede otvara se natječaj za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“.

Pravilnik o provedbi Podmjere 19.1. “Pripremna pomoć” u okviru Mjere 19. “LEADER – CLLD” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., objavljen je u Narodnim novinama br. 43/15., stupio je  na snagu 25. travnja 2015.   Ovim se Pravilnikom uređuje provedba Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« u okviru Mjere 19 »LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020, a u skladu s člancima 42., 43. i 44. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.).

Lagovi će moći iskoristiti 100% potporu za izradu strategija, a natječaj će trajati samo mjesec dana. Tetida d.o.o. trenutno izrađuje nekoliko razvojnih lokalnih strategija te je specijalizirana za sve vrste strateških dokumenata.

Informirajte se i dogovorite inicijalni sastanak na; info@tetida.eu