Općina Suhopolje započela suradnju s Tetidom d.o.o.

Općina Suhopolje i Tetida u slijedećih će nekoliko mjeseci intenzivno surađivati na izradi strategije razvoja, ali i na planu apliciranja Općine na bespovratna sredstva EUROPSKE UNIJE.

Općina Suhopolje je u središnjem dijelu Virovitičko-podravske županije. U odnosu na prostor Virovitičko-podravske županije Općina Suhopolje zauzima centralni položaj prostirući se nizinskim predjelima južno od rijeke Drave, sjevernim obroncima Bilogore, a neposredno uz državnu cestu D2 Osijek-Varaždin.

Općina broji 7.925 stanovnika u ukupno 23 naselja. Prepoznatljiva povijesna vrijednost Suhopolja svakako je kompleks dvorca Janković u samom središtu mjesta. Kompleks obuhvaća jednokatnu središnju zgradu dvorca i dva prizemna krila istočno i zapadno od nje, urušenu kapelicu u dnu parka, bivšu ledenicu i preostali park. Središnja i dvije bočne zgrade zatvaraju izduženi pravokutni plato – unutrašnje dvorište.