Omogućavanje pune integracije gorivih ćelija vrlo velike snage u dizajn brodova korištenjem rješenja za kogeneraciju i kombinirani ciklus za veću učinkovitost s više goriva (ZEWT partnerstvo)

Enabling the full integration of very high power fuel cells in ship design using co-generation and combined cycle solutions for increased efficiency with multiple fuels (ZEWT Partnership)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-08

Otvoren: 24.06.2021. – 14.09.2021.

Ukupna vrijednost poziva: 7.5 milijuna eura

Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima je prvenstveno cilj uspostaviti novo znanje ili istražiti izvedivost nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, postupka, usluge ili rješenja. To može uključivati osnovna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, ispitivanje, demonstraciju i validaciju prototipa malog opsega u laboratoriju ili simuliranom okruženju.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Očekuje se da će aktivnosti postići TRL 5 do kraja projekta.

Očekivani ishod – Očekuje se da će rezultati projekta konkretno pridonijeti sljedećim očekivanim ishodima označenim „*“ istodobno podržavajući sveukupne srednjoročne i dugoročne ciljeve:

 • uspostavljanje osnove za postizanje TRL 8 u korištenju gorivih ćelija velike snage na brodu do 2030. godine
 • * izvedivost i tehnička demonstracija upotrebe gorivih ćelija velike snage u kogeneraciji i/ili kombiniranom ciklusu u vodenom transportu
 • * dokaz o povećanju (do cilja znatno iznad izlazne snage od 3 MW) instalacija gorivnih ćelija za sve primjene u otpremi, uključujući glavni pogon broda za plovidbu na kraćim destinacijama na moru ili za plovila za unutarnju plovidbu ()
 • * u slučaju da gorivna ćelija koristi fosilno gorivo kao ulazni dokaz značajnog povećanja učinkovitosti (najmanje 20%) u realnom okruženju u usporedbi s konvencionalnom uporabom goriva (npr. unutar ICE) s posljedičnim smanjenjem emisija stakleničkih plinova
 • * demonstracija eksploatacije otpadne toplinske energije proizvedene visokotemperaturnim gorivnim ćelijama u brodskim primjenama (npr. topla voda, proizvodnja pare, HVAC, itd.) za potencijalnu primjenu na masovnom tržištu
 • * prikaz realnog puta ka široj upotrebi tehnologije gorivih ćelija u vodenom transportu, uključujući procjenu zrelosti i rezultirajućeg srednjoročnog potencijala različitih sustava gorivih ćelija – to može uključivati ​​početni fokus na primjene pogona niže snage u unutarnjoj plovidbi gdje su rezerve snage za nepovoljne uvjete plovidbe manje bitne

Intenzitet potpore – Maksimalne stope financiranja Horizon Europe su:

 • Istraživanje i inovacije: 100%
 • Inovacijska aktivnost: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Koordinacija i podrška: 100%
 • Program sufinanciranja: između 30% i 70%
 • Inovacije i uvođenje na tržište: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti: 100%
 • Predkomercijalna aktivnost nabave: 100%
 • Aktivnosti za javnu nabavu inovativnih rješenja: 50%

Ostale se stope financiranja mogu odrediti u određenim uvjetima poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Tags: