Održivost i obrazovni aspekti tehnologije obnovljivih izvora energije i obnovljivih goriva

Sustainability and educational aspects for renewable energy and renewable fuel technologies

HORIZON-CL5-2021-D3-02-02

Otvoren: 22.06.2021. – 05.01.2022.

Ukupna vrijednost poziva: 10 milijun eura

Tip aktivnosti: Aktivnosti koordinacije i potpore (Aktivnosti koje doprinose ciljevima programa Horizon Europe. Ovo isključuje aktivnosti istraživanja i razvoja, osim onih koje se provode u okviru komponente „Širenje sudjelovanja i širenje izvrsnosti“ (Widening participation  and  spreading  excellence) (dio „Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora“). Prihvatljive su i koordinacijske akcije koje promiču suradnju između pravnih osoba iz država članica i pridruženih zemalja na jačanju Europskog istraživačkog prostora i koje ne dobivaju sufinanciranje EU-a za istraživačke aktivnosti.)

Očekivani ishod:

EU ima ambiciozne ciljeve u borbi protiv tekuće klimatske krize, a valja istaknuti da je cilj biti potpuno klimatski neutralan kontinent do 2050. Stoga treba uspostaviti okvir u kojem će se rješavati aspekti održivosti i obrazovanja za tehnologije obnovljivih izvora energije i goriva. Nadalje, ove aktivnosti se trebaju baviti dionicima na različitim razinama (kreatori politike, regulatori, inovatori, industrija, trgovačka udruženja, sveučilišta i lokalne zajednice) kako bi se uskladili prioriteti i potrebe istovremeno identificirajući moguće previđene izazove.

U tom kontekstu, uzimajući u obzir kružnost i održivost, očekuje se da će rezultati projekata pridonijeti svim sljedećim očekivanim ishodima:

 • poboljšanje i promoviranje održivost baveći se socijalnim i ekološkim aspektima (zagađenje zraka, gospodarenje otpadom, mogućnosti zapošljavanja, zabrinutost za divlje životinje, itd.) obnovljive energije i tehnologija obnovljivih goriva na globalnoj razini, osiguravajući na taj način ispunjavanje europskih prioriteta Zelenog sporazuma (European Green Deal)
 • podržavanje razvoj napora u osposobljavanju i prekvalificiranju u sektorima tehnologije obnovljivih izvora energije i obnovljivih izvora goriva, istovremeno identificirajući (globalne i lokalne) izazove, kako bi se realizirale velike ambicije Europskog zelenog sporazuma o razmještanju, razne sektorske strategije pod njim (kao što je npr. nedavna strategija za obnovljive izvore energije (Offshore Renewable Energy Strategy) i njezina vanjska dimenzija
 • podržavanje i promicanje koncepata i pristupa kružnosti u skladu s Akcijskim planom kružnog gospodarstva (Circular Economy Action Plan) i Akcijskim planom o kritičnim sirovinama (Action Plan on Critical Raw Materials)

Intenzitet potpore – Maksimalne stope financiranja Horizon Europe su:

 • Istraživanje i inovacije: 100%
 • Inovacijska aktivnost: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Koordinacija i podrška: 100%
 • Program sufinanciranja: između 30% i 70%
 • Inovacije i uvođenje na tržište: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti: 100%
 • Predkomercijalna aktivnost nabave: 100%
 • Aktivnosti za javnu nabavu inovativnih rješenja: 50%

Ostale se stope financiranja mogu odrediti u određenim uvjetima poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.