CSA identificira scenarije održivog uvođenja goriva u vodi (ZEWT partnerstvo)

CSA identifying waterborne sustainable fuel deployment scenarios (ZEWT Partnership)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-09

Otvoren: 24.06.2021. – 14.09.2021.

Ukupna vrijednost poziva: 500 tisuća eura

Tip aktivnosti: Koordinacija i aktivnosti podrške (Aktivnosti koje doprinose ciljevima Horizon Europe. Ovo isključuje aktivnosti istraživanja i razvoja, osim onih koje se provode u okviru komponente „Širenje sudjelovanja i širenje izvrsnosti“ programa (dio „Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora“). Prihvatljive su i koordinacijske akcije koje promiču suradnju između pravnih osoba iz država članica i pridruženih zemalja na jačanju Europskog istraživačkog prostora i koje ne dobivaju sufinanciranje EU-a za istraživačke aktivnosti.)

Očekivani ishod – Očekuje se da će rezultati projekta pridonijeti svim sljedećim očekivanim ishodima:

 • potpuno razumijevanje scenarija čistog goriva za različite regije, uključujući analizu osjetljivosti različitih varijabli, razmatranje novih tehnologija i njihovu primjenjivost na pomorski promet, unutarnju plovidbu i operacije na vodi (waterborne operations)
 • razvoj kvantificiranih i dinamičnih tehno-ekonomskih modela za preuzimanje održivih goriva u različitim slučajevima primjene u vodi i za niz regionalnih uvjeta, jasno identificirajući nesigurnosti i parametre koji omogućavaju tehničku i ekonomsku održivost
 • podrška za prijenos rezultata RDI-a u komercijalnu i regulatornu stvarnost.
 • podrška za utvrđivanje utjecaja na luke (npr. opskrba gorivom i druge usluge, također za IWT, mjerenje i provjeru emisija) izvedena za definirane scenarije za različite regije

Intenzitet potpore – Maksimalne stope financiranja Horizon Europe su:

 • Istraživanje i inovacije: 100%
 • Inovacijska aktivnost: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Koordinacija i podrška: 100%
 • Program sufinanciranja: između 30% i 70%
 • Inovacije i uvođenje na tržište: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti: 100%
 • Predkomercijalna aktivnost nabave: 100%
 • Aktivnosti za javnu nabavu inovativnih rješenja: 50%

Ostale se stope financiranja mogu odrediti u određenim uvjetima poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.